Lista kandidata koji ispunjavaju i kandidata koji ne ispunjavaju uslove za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju15.12.2020.

Lista kandidata koji ispunjavaju i kandidata koji ne ispunjavaju uslove za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Javni pozivi i konkursi


Objavljujemo Listu kandidata koji ispunjavaju i kandidata koji ne ispunjavaju uslove za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog  pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/ urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju.

Uslove ispunjavaju kandidati:

Rbr.IME I PREZIMEBODOVA
 Mirzet Kulović32
 Neđad Šehagić32
 Fahrudin Salkanović32
 Emir Bajramović32
 Kenan Bečić29
 Adnan Begović29
 Adnan Škulj29
 Haris Heganović26
 Adnan Kozlo26
 Esad Haračić26
 Ermin Šahinbegović26
 Delila Mujagić26
 Elmedin Arnaut26
 Amila Ćosić16
 Dalila Marušić Čišija16

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove:

Rbr.IME I PREZIMENAPOMENA
 Emina Čizmićčlan 2.
 Dalila Ahmetovićčlan 10.
 Amra Veispahićčlan 10.
 Đelila Hardauščlan 5.
 Jasmin Neimarlijačlan 2.
 Edin Gluhićčlan 10.

Kandidati imaju pravo prigovora na listu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kakanj. Prigovor se podnosi u pisanoj formi Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Mirnes Bajtaraveć

mayor

Općina

Kakanj

Još iz kategorije:

Javni pozivi i konkursi

Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata

Javni pozivi i konkursi

Općina Centar objavila javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova vanrednog školovanja i prekvalifikacije

Javni pozivi i konkursi

Konkurs za dodjelu stipendije studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2020/2021. godinu

Javni pozivi i konkursi

Otvoren javni oglas za zakup poslovnih prostora u Starom Gradu

Najnoviji:

Događaji

Gradonačelnik Kasumović uručio vaučer u vrijednosti 100.000 KM Udruženju penzionera/umirovljenika Grada Zenica

Komunalni poslovi

Grad Sarajevo osigurao nesmetan saobraćaj: U funkciji druga cijev tunela Ciglane

Događaji

Otvorena zimska sezona na Bjelašnici i Igmanu

Komunalni poslovi

Nova, moderna, web stranica „Doma zdravlja“ Zenica

Najpopularniji:

Kultura i obrazovanje

Izložba “Učene žene u Leksikonu bošnjačke uleme” u Vili Hadžihalilovića

Događaji

Delegacija Općine Centar učestvovala u obilježavanju 6. aprila - Dana grada Sarajeva

Događaji

Čestitka iz Općine Centar za Dan državnosti BiH

Događaji

Općinsko vijeće Centar raspravljalo o posljedicama proglašenja historijskog urbanog krajolika na području ove općine