Započeli radovi na sanaciji desne obale rijeke Bosne u naselju Ozrakovići05.12.2020.

Radovima će biti spriječeno dalje propadanje i zaštićen lokalni put uz rijeku Bosnu u naselju Ozrakovići, a time i povećana sigurnost stanovništva.

Komunalni poslovi


Grad Visoko nastavlja uspješnu saradnju i implementaciju projekata sa Agencijom za vodno područje rijeke Save. Danas su započeli radovi na sanaciji desne obale rijeke Bosne u naselju Ozrakovići, pored Pješačkog mosta Luke - Ozrakovići.

Gradonačelnica Visokog Amra Babić zajedno sa saradnicima, Mirza Bezdrob, rukovodilac Sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save i Ahmed Turbo, direktor firme Termo-beton Breza obišli su započete radove na sanaciji desne obale rijeke Bosne u naselju Ozrakovići.

Radovi obuhvataju mašinsko čišćenje i uklanjanje materijala, sječenje stabala čiji je promjer veći od 10 cm, izmjenu cijevi za oborinske vode i izradu obaloutvrde u dužini od 28 metara.

Prema zahtjevu Grada Visoko, za oblogu su predviđene betonske prizme na kosini obaloutvrde kao i na izvedenim radovima uzvodno od ove dionice, uvažavajući činjenicu da je osiguranje lijeve obale rijeke projektovano i djelomično izvedeno sa betonskim šestougaonim prizmama.

Radovima će biti spriječeno dalje propadanje i zaštićen lokalni put uz rijeku Bosnu u naselju Ozrakovići, a time i povećana sigurnost stanovništva.

 

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Mirza Ganić

mayor

Općina

Visoko

Još iz kategorije:

Komunalni poslovi

Most na Bijeloj

Komunalni poslovi

Dječiji park u ulici Kemala Kapetanovića 25 u blizini vrtića „Mašnica“ u potpuno novom izdanju

Komunalni poslovi

Uklonjeno više od 100 metara oštećenog asfalta u ulici Mraovac

Komunalni poslovi

Sanacija potpornog zida i ulice Meše Čohodara

Najnoviji:

Investicije

Počeli radovi na izgradnji Prve transverzale

Događaji

Međunarodni aerodrom Sarajevo pridružuje se obilježevanju "Trenutak za Betovena"

Događaji

Gradonačelnik Kasumović pozvao građane Zenice da ne posjećuju predizborne skupove, s ciljem sprječavanja širenja zaraze korona virusom

Kultura i obrazovanje

Načelnik Hadžibajrić primio Ensada Berbera: Nastavlja se izgradnja Muzeja „Mersad Berber“ u Starom Gradu

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Uskoro završetak radova na izgradnji stajališta u Ulici Patriotske lige

Događaji

Arhitekta Hadžibeganović uručio projekat mosta „Sloboda“ gradonačelniku Imamoviću

Komunalni poslovi

Prijavite nelegalni otpad i preuzmite aplikaciju

Događaji

Emisija "Potez"