U srijedu počinje jesenska preventivna sistemska deratizacija u zgradama na području grada Visoko03.11.2020.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko će početi sa realizacijom obavezne jesenske preventivne sistemske deratizacije u svim zgradama na području grada Visoko.

Komunalni poslovi


JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata od srijede (04.11.2020.g) će početi sa realizacijom obavezne jesenske preventivne sistemske deratizacije u svim zgradama na području grada Visoko.

Planska obavezna preventivna sistemska deratizacija vršiti će se po Naredbi o provođenju obavezne preventivne sistemske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona – jesenska faza 2020.godine, a koju je donio Ministar ministarstva zdravstva na osnovu člana 13. stav 1. Alineja 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („ Službene novine FBIH“ broj: 46/10 i 75/13), člana 10. stav 1. tačka 5. Zakona o žaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBIH“ broj: 29/05), u vezi sa članom 17. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/15).

Obavezna preventivna sistemska deratizacija (jesenska faza 2020.godine) u zgradama na području grada Visoko provest će se u periodu od srijede (04.11.2020.g) do ponedjeljka (09.11.2020.g), te se ista vrši u cilju suzbijanja širenja glodara koji mogu biti prenosioci raznih vrsta bolesti.

Navedenu deratizaciju objekata provest će firma “Ekocijan“ d.o.o. Sarajevo.

Ovom obaveznom jesenskom preventivnom sistemskom deratizacijom bit će obuhvaćene sve podrumske, tavanske i ostale zajedničke prostorije u svim zgradama na području našeg Grada.

Molimo sve etažne vlasnike – stanare da otvore svoje predulaze i na taj način obezbijede neometan pristup izvođačima radova, kako bi se navedena deratizacija izvršila što kvalitetnije i efikasnije u svakom dijelu zgrade.

Također, JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko informiše javnost i sve korisnike komunalnih usluga u Gradu Visoko, da će u sklopu navedene Naredbe u narednim danima izvršiti preventivnu sistemsku deratizaciju svih objekata za javno vodosnabdijevanje i kanalizacionu mrežu sa šahtovima i izlivnim kolektorima na području našeg grada.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Mirza Ganić

mayor

Općina

Visoko

Još iz kategorije:

Komunalni poslovi

Sanirana Titova ulica uskoro postaje još sigurnija za pješake

Komunalni poslovi

Kanalizaciona mreža u ulici 27.juli

Komunalni poslovi

Nova, moderna, web stranica „Doma zdravlja“ Zenica

Komunalni poslovi

Radovi u Sedrenik čikmi: Asfaltirano oko 300 metara makadamskog dijela

Najnoviji:

Investicije

Sufinansiranje stanova

Investicije

Uskoro realizacija milionskog projekta izgradnje puta Zenica - Babino

Sport

Nastavak podrške radu Karate kluba „Baščaršija“ iz Starog Grada

Događaji

Imenovani članovi biračkih odbora za Lokalne izbore 2020

Najpopularniji:

Investicije

Rekonstrukcija Doma zdravlja

Kultura i obrazovanje

U Olimpijskom muzeju Sarajevo počela dvodnevna radionica za mlade

Komunalni poslovi

Počela podjela kanti za prikupljanje otpada u Butmiru

Komunalni poslovi

Gradonačelnica obišla radove: U rekordnom roku izvršena rekonstrukcija i asfaltiranje puta Hlapčevići-Kalotići