Na nastavku tematske sjednice usvojene bitne inicijative u borbi protiv posljedica koronavirusa05.04.2021.

Na nastavku tematske sjednice usvojene bitne inicijative u borbi protiv posljedica koronavirusa

Događaji


Sjednicu je vodila Ira Adilagić, dopredsjedavajuća Općinskog vijeća. Vijećnici su tokom prvog dijela tematske sjednice, koji je održan u srijedu 31. marta, iznijeli veliki broj prijedloga i sugestija na koji način Općina Centar kao jedinica lokalne samouprave može postupiti u ovim vanrednim okolnostima s ciljem zaštite zdravlja i života naših sugrađana.  Na osnovu ovoga općinski načelnik Srđan Mandić je zajedno sa svojim saradnicima iz stručnih službi Općine Centar pripremio listu zaključaka koju su vijećnici na kraju sjednice jednoglasno usvojili.

U uvodnom obraćanju načelnik je istakao da će dio vijećnićkih inicijativa biti odmah upućen na realizaciju, dok je jedan manji dio izvan nadležnosti i objektivnih finansijskih mogućnosti Općine Centar. Budući da Vlada Federacije BiH nije proglasila stanje prirodne nesreće Općina nije u mogućnosti koristiti akumulirana sredstva civilne zaštite.  

– Prema proračunima naše službe za finansije ukupno ostvareni prihodi za period januar-februar 2021. godine u odnosu na isti period prošle godine su manji za 715.763 KM. Od ovog iznosa  najznačajnije smanjenje prihoda odnosi na prihode od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave  (123.555 KM), prihodi od poreza na imovinu  (141.698  KM), te općinske komunalne takse (375.220  KM).  Od sadašnjih aktivnosti moram da naglasim da ćemo nastaviti sa dodjelom jednokratnih pomoći za socijalno ugrožene i boračku populaciju.

U budžetu Općine za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM za pomoć malim obrtnicima za šta ćemo uskoro objaviti javni poziv, a za potrebe pokretanja start-up biznisa i samozapošljavanja mladih u budžetu smo obezbijedili  sredstva u iznosu od 160.000 KM, za nabavku jednokratne zaštitne opreme obezbijedili smo iznos od 30.000 KM. Pored navedenog predviđena su sredstva u iznosu 100.000 KM za nabavku sanitetskog kombi vozila i 50.000 KM za nabavku medicinske opreme JU „Dom zdravlja KS“ u sklopu koje je Općina formirala Službu za zbrinjavanje povrijeđenih.

Također planiramo izdvojiti dodatna finansijska sredstva za završetak i opremanje prostorija za smještaj ambulante porodične medicine na Šipu, kazao je u svom izlaganju načelnik Mandić. U nastavku održavanja tematske sjednice nakon izlaganja vijećnika Općinskog vijeća Centar usvojeni su sljedeći zaključci: Od 01. maja do 30. septembra 2021. godine biće umanjen zakup zemljišta korisnicima na lokalitetu „Sirano“ za dodatnih 10%; po pitanju zakupaca javnih površina zadužuje se Kabinet načelnika da prati situaciju te u skladu sa istom interveniše u skladu sa postojećim ovlastima načelnika; pokrenuti aktivnosti štabova općinske civilne zaštite u mjesnim zajednicama za pomoć starim i bolesnim građanima u izvršavanju određenih usluga; štabovi općinske civilne zaštite u mjesnim zajednicama će uspostaviti dežure za pomoć zdravstvenim ustanovama prilikom iznošenja i unošenja nepokretnih i invalidnih lica; Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar u saradnji sa Kantonalnim zavodom zdravstvene zaštite i JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ će organizovati prikupljanje podataka stanovnika koji nisu u stanju samostalno ispuniti elektronsko prijavljivanje za vakcinaciju, te ih dostaviti nadležnima za prikupljanje prijava; pokrenuti akcije čišćenja ulica oko zdravstvenih ustanova, a što je prije moguće i velika akcija čišćenja općine Centar u saradnji sa Kantonom Sarajevo i KJKP „RAD“.

Također će biti nabavljen i određeni broj stolica ili klupa za građane ispred COVID ambulanti, kao i u okolnim i centralnim parkovima. Biće pokrenut proces nabavke specijaliziranog rashladnog uređaja za uskladištenje materijala za vakcinisanje, te će Općina Centar uraditi dizajn i štampu materijala za promociju masovnog vakcinisanja. Općina Centar će također pripremiti dodatna transportna vozila za transport stanovništva do mjesta vakcinisanja, koji imaju za to potrebu, te će Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“ staviti na raspolaganje kompletan parking ispred stadiona „Asim Ferhatović Hase“na Koševu za istu namjenu.

Također se obavezuje Zdravstveni savjet da jednom mjesečno obavještava Općinsko vijeće Centar o epidemiološkoj situaciji.  Ovom prilikom je Općinsko vijeće Centar pozvalo Vladu i Parlament Federacije BiH, da donese novi Zakon o otklanjanju i saniranju zdravstvenih ekonomskih i socijalnih posljedica uzrokovanih pojavom pandemije koronavirusa, čime bi se otvorile šire mogućnosti otklanjanja i ublažavanja posljedica pandemije.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Događaji

Međunarodni aerodrom Sarajevo pridružuje se obilježevanju "Trenutak za Betovena"

Događaji

Postavljena raskošna jelka ispred Vijećnice: Dekoracije kao simbol nade

Događaji

Prijm stranaka na otvorenom

Događaji

Vijećnici iznijeli brojne prijedloge za djelovanje Općine Centar u prevazilaženju krize koju je izazvala pandemija koronavirusa

Najnoviji:

Kultura i obrazovanje

Turistička organizacija opštine Bileća ugostila grupu novinara iz BIH

Donacije

Općina Centar stipendira 550 srednjoškolaca i studenata sa svog područja

Kultura i obrazovanje

Načelnik Hadžibajrić: Izdvojit ćemo 300.000 KM za stipendiranje naših učenika i studenata u 2020/21. školskoj godini

Komunalni poslovi

Asfaltirani i gornji dijelovi ulice Bakije sokak

Najpopularniji:

Događaji

Ozvaničeno pokretanje Poslovnog udruženje Norveška - BIH

Komunalni poslovi

Raskošne svjetlosne dekoracije obogatile centralne ulice u Starom Gradu

Javni pozivi i konkursi

Javni poziv za učešće u impakt inkubatoru poslovnih ideja

Komunalni poslovi

Novo igrališta