Održana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite, nabavka opreme za DZ Stari Grad31.03.2021.

Općinski štab civilne zaštite održao je treću redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Plan korištenja sredstava posebne naknade za spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za 2021. godinu...

Događaji


Općinski štab civilne zaštite održao je treću redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Plan korištenja sredstava posebne naknade za spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za 2021. godinu.

Između ostalog, Planom je predviđena nabavka i opremanje Službe za medicinsku pomoć – Dom zdravlja Stari Grad kojim će se u što skorijem roku izvršiti nabavka opreme potrebne za rad usljed povećanog broja pacijenata zaraženih korona virusom.

Za potrebe rada Doma zdravlja Stari Grad izvršit će se nabavka: termovizijske kamere, pulsoximetra, invalidske stolice, oxigenatora i bezkontaktnih toplomjera. Nabavka će se izvršiti na osnovu iskazanih potreba DZ Stari Grad.

Općinski štab civilne zaštite razmatrao je i druga značajna pitanja, kao što je plan sanacije potpornih zidova u 2021. godini. Kako je informisao član Štaba, pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove Adis Hadžović, četiri lokacije su prioritetne za izvođenje radova na izgradnji odnosno rekonstrukciji i sanaciji zaštitnih potpornih zidova.

“Riječ je o potpornim zidovima u dvorištu osnovne škole ’Saburina’, na lokaciji Ramića banja, Grličića brdo i Josipa Štadlera,” potvrdio je Hadžović. Zaključeno je da se u ovoj godini pristupi sanaciji ovih zidova i otklanjanju opasnosti, a radovi će se finansirati sredstvima iz budžeta Općine Stari Grad i sredstava posebne namjene kroz finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonskim propisima.

Na Štabu civilne zaštite je istaknuto da i dalje ostaju na snazi mjere koje se provode unutar zgrade Općine Stari Grad, s ciljem zaštite uposlenika i stranaka. Svakodnevno se vrši evidencija o zdravstvenom stanju državnih službenika i namještenika i dezinfekcija radnih prostorija poslije 16,00 sati. Uvedene su dežure na ulazu u Šalter salu gdje se kontroliše poštivanje distance među strankama i ulazak dozvoljenog broja osoba unutar sale, prave se dvije 15-minutne pauze radi dezinfekcije Šalter sale. U posljednje dvije sedmice je po nalogu općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića izvršen obilazak na kućnim adresama svih uposlenika koji su covid pozitivni (15) i odneseni su im paketi ‘zdrave hrane’ na kućna vrata uz želju za brzo ozdravljenje.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Ibrahim Hadžibajrić

mayor

Općina

Stari Grad

Još iz kategorije:

Događaji

Politički subjekti s područja općine Jajce potpisali Izborni etički kodeks

Događaji

Gradsko vijeće Zenica u četvrtak razmatra 12 tačaka dnevnog reda

Događaji

Sjećanje na Seada Gološa

Događaji

Vijećnici položili svečanu zakletvu, Sejad Đozo izabran za predsjedavajućeg

Najnoviji:

Kultura i obrazovanje

Deset dana preostalo do kraja roka za prijavljivanje na likovni konkurs „Čiji je to grad?“

Komunalni poslovi

Počinje sanacija ulice Hadžiabdinica na Širokači

Komunalni poslovi

Vrtić „Bulbul“: Radovi u unutrašnjosti objekta i postavljanje solarnih panela

Donacije

I pored umanjenih budžetskih sredstava podržat će se Udruženje penzionera Stari Grad

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

„Za zeleniju i održiviju budućnost“

Poljoprivreda

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

Događaji

U četvrtak druga vanredna sjednica Općinskog vijeća Centar

Kultura i obrazovanje

Općina Centar nastavlja snažnu podršku institucijama kulture