Jednoglasno podržan budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu u iznosu od 48.817.800 KM30.03.2021.

Jednoglasno podržan budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu u iznosu od 48.817.800 KM

Investicije


Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo jednoglasno je podržalo budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu u iznosu od 48.817.800 KM, sa Odlukom o njegovom izvšenju, na današnjoj 2. radnoj sjednici koja je održana putem on - line platforme.

Budžet je prije svega kapitalni i razvojni, njime je obuhvaćeno najviše kapitalnih projekata, odnosno rješevanja problema komunalne infrastrukture na prostoru općine Novi Grad, izdvojena su značajna sredstva za podršku privredi, socijalnim i boračkim kategorijama. 

Načelnik Semir Efendić zahvalio je Općinskom vijeću na jednoglasnoj podršci usvajanja budžeta za ovu godinu, prvog koji je usvojen u ovom mandatnom periodu, istakavši značaj da je budžet usvojen na ovaj način, i da dobije široku podršku u samoj njegovoj realizaciji.

„Nadam se da će naš budžet biti jedan motor razvoja koji će privlačiti sve druge u našu općinu. Jedan ovakav pristup usvajanja budžeta po mom mišljenju će doprinijeti da se Općina razvija u mjeri u kojoj to ona može samostalno, u okviru sistema u BiH koji nije pogodan za razvoj zbog velikog broja institucija, neriješenog zakonodavstva i svega drugog što nas u tome ometa“, kazao je načelnik Semir Efendić.

Pozvao je predstavnike svih klubova koji su imali određene amandmane da se uključe i prate njihovu realizaciju bez imalo zadrške prema službama i pomoćnicima, te je pozvao pomoćnike da vijećnicima budu na raspolaganju i pravovremeno ih informišu o realizaciji svih projekata koji su se našli u ovom budžetu.

11.870.000 KM za komunalnu infrastrukturu

Najveći dio sredstava 11.870.000 KM planiran je za realizaciju Programa izgradnje investicionog i tehničkog održavanja komunalne infrastrukture, za saobraćajnice, vodvodnu i kanalizacionu mrežu, javnu rasvjetu itd. Izdvojena su i sredstva za uređenje trgova, zatvaranja Bulevara branilaca Dobrinje za motorni saobraćaj, i trgova na Alipašinom Polju. To su projekti koji mijenjaju uslove života u Novom Gradu, zbog kojih se i dalje ljudi doseljavaju u Novi Grad, zbog kojih i dalje raste broj djece upisane u škole na području općine Novi Grad i zbog toga i dalje postoji veliki interes za ulaganja, i privrede i svih drugih na prostoru naše općine.  

Kao i u prethodnim i u ovogodišnjem budžetu Općine planirana su sredstva za učešće u izgradnji i rekonstrukciji primarnih saobraćajnica koje se grade u saradnji sa Direkcijom za puteve KS. 1.600.000 KM planirano je za dovršetak IX transverzale, dok je 2.210.000 KM izdvojeno za dovršetak rekonstrukcije i proširenja dijela ulice Džemala Bijedića od IX transverzale do preduzeća „Gras“.

Početak izgradnje oborinske kanalizacije u MZ „Dobroševići“ i „Reljevo“

U ovoj godini planirana su sredatva za početak izgradnje oborinske kanalizacije na prostoru mjesnih zajednica „Dobroševići“ i „Reljevo“, u ulicama Mihaljevska, Ranovačka i Paljevska. To je prostor gdje nije riješeno pitanje kanalizacione mreže, ni recipijenta i prečistača koje bi trebao riješiti Kanton, međutim Općina je krenula sa tim projektom koji će značiti početak rješevanja velikog problema otvorenih kanala, koji sada teku pored saobraćajnica i kroz naselja i predstavljaju higijensko - epidemiološki problem za ta naselja.

Programi podrške privredi, obrazovanju, razvoju kulture i sporta

Kada je u pitanju Program direkte podrške privredi i zapošljavanju planirano je 1.950.000 KM, za programe podrške obrazovanju 2.427.000 KM, razvoja kulture, sporta i rekreacije na prostoru općine Novi Grad 4.051.000 KM, dok je za podršku boračkoj populaciji planirano 1.182.000 KM, a za program socijalne zaštite 1.159.000 KM.  

 

 

 

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Semir Efendić

mayor

Općina

Novi Grad Sarajevo

Još iz kategorije:

Investicije

Završen kružni tok u Hrasnici

Investicije

Rekonstrukcija Doma zdravlja

Investicije

Potpisani Ugovori za realizaciju projekta putne infrastrukture u Gradu Živinice

Investicije

Mali biznisi: Četrdeset novih radnih mjesta pokrenuto uz podršku Općine Novi Grad

Najnoviji:

Komunalni poslovi

Napreduju radovi na sanaciji saobraćajnice u Ulici Danijela Ozme

Događaji

Održana manifestacija “Visočki poljoprivredno – prehrambeni proizvodi”

Investicije

Sastanak Ćurić-Aćić: Potpisan ugovor o sanaciji putne infrastrukture u Petrovom Polju

Događaji

Prije 29 godina započela je opsada Sarajeva

Najpopularniji:

Kultura i obrazovanje

Irfan Hozo obilježava 40 godina rada: Otvorena izložba "Portreti grada"

Kultura i obrazovanje

Priča o Petru Simoviću

Investicije

Novi mamograf za JZU "Kantonalna bolnica Goražde"

Komunalni poslovi

Grad Zenica daje u zakup 24 poslovna prostora