Jednoglasno podržan budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu u iznosu od 48.817.800 KM30.03.2021.

Jednoglasno podržan budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu u iznosu od 48.817.800 KM

Investicije


Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo jednoglasno je podržalo budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu u iznosu od 48.817.800 KM, sa Odlukom o njegovom izvšenju, na današnjoj 2. radnoj sjednici koja je održana putem on - line platforme.

Budžet je prije svega kapitalni i razvojni, njime je obuhvaćeno najviše kapitalnih projekata, odnosno rješevanja problema komunalne infrastrukture na prostoru općine Novi Grad, izdvojena su značajna sredstva za podršku privredi, socijalnim i boračkim kategorijama. 

Načelnik Semir Efendić zahvalio je Općinskom vijeću na jednoglasnoj podršci usvajanja budžeta za ovu godinu, prvog koji je usvojen u ovom mandatnom periodu, istakavši značaj da je budžet usvojen na ovaj način, i da dobije široku podršku u samoj njegovoj realizaciji.

„Nadam se da će naš budžet biti jedan motor razvoja koji će privlačiti sve druge u našu općinu. Jedan ovakav pristup usvajanja budžeta po mom mišljenju će doprinijeti da se Općina razvija u mjeri u kojoj to ona može samostalno, u okviru sistema u BiH koji nije pogodan za razvoj zbog velikog broja institucija, neriješenog zakonodavstva i svega drugog što nas u tome ometa“, kazao je načelnik Semir Efendić.

Pozvao je predstavnike svih klubova koji su imali određene amandmane da se uključe i prate njihovu realizaciju bez imalo zadrške prema službama i pomoćnicima, te je pozvao pomoćnike da vijećnicima budu na raspolaganju i pravovremeno ih informišu o realizaciji svih projekata koji su se našli u ovom budžetu.

11.870.000 KM za komunalnu infrastrukturu

Najveći dio sredstava 11.870.000 KM planiran je za realizaciju Programa izgradnje investicionog i tehničkog održavanja komunalne infrastrukture, za saobraćajnice, vodvodnu i kanalizacionu mrežu, javnu rasvjetu itd. Izdvojena su i sredstva za uređenje trgova, zatvaranja Bulevara branilaca Dobrinje za motorni saobraćaj, i trgova na Alipašinom Polju. To su projekti koji mijenjaju uslove života u Novom Gradu, zbog kojih se i dalje ljudi doseljavaju u Novi Grad, zbog kojih i dalje raste broj djece upisane u škole na području općine Novi Grad i zbog toga i dalje postoji veliki interes za ulaganja, i privrede i svih drugih na prostoru naše općine.  

Kao i u prethodnim i u ovogodišnjem budžetu Općine planirana su sredstva za učešće u izgradnji i rekonstrukciji primarnih saobraćajnica koje se grade u saradnji sa Direkcijom za puteve KS. 1.600.000 KM planirano je za dovršetak IX transverzale, dok je 2.210.000 KM izdvojeno za dovršetak rekonstrukcije i proširenja dijela ulice Džemala Bijedića od IX transverzale do preduzeća „Gras“.

Početak izgradnje oborinske kanalizacije u MZ „Dobroševići“ i „Reljevo“

U ovoj godini planirana su sredatva za početak izgradnje oborinske kanalizacije na prostoru mjesnih zajednica „Dobroševići“ i „Reljevo“, u ulicama Mihaljevska, Ranovačka i Paljevska. To je prostor gdje nije riješeno pitanje kanalizacione mreže, ni recipijenta i prečistača koje bi trebao riješiti Kanton, međutim Općina je krenula sa tim projektom koji će značiti početak rješevanja velikog problema otvorenih kanala, koji sada teku pored saobraćajnica i kroz naselja i predstavljaju higijensko - epidemiološki problem za ta naselja.

Programi podrške privredi, obrazovanju, razvoju kulture i sporta

Kada je u pitanju Program direkte podrške privredi i zapošljavanju planirano je 1.950.000 KM, za programe podrške obrazovanju 2.427.000 KM, razvoja kulture, sporta i rekreacije na prostoru općine Novi Grad 4.051.000 KM, dok je za podršku boračkoj populaciji planirano 1.182.000 KM, a za program socijalne zaštite 1.159.000 KM.  

 

 

 

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Semir Efendić

mayor

Općina

Novi Grad Sarajevo

Još iz kategorije:

Investicije

Bulevar branilaca Dobrinje postat će pješačka zona

Investicije

Nova velika investicija u materijalno-tehničke kapacitete JP “Vodokom”: Na dva kamiona postavljeni novi mašinski sistemi-nadogradnje u vrijednosti od 200.000 KM, stvoreni preduslovi za novi zamah u pogledu kvaliteta usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada

Investicije

Rekonstruisani most kralja Aleksandra u Zvorniku

Investicije

Nakon Centra za zdravo starenje na Ilidži i Centar za djecu s poteškoćama u razvoju

Najnoviji:

Događaji

Međunarodni dan ljudskih prava

Investicije

Izgradnja teniskog igrališta

Investicije

Potpisan ugovor o rehabilitaciji i rekonstrukciji lokalnog puta M18-OŠ Srednje-Lepa Luka

Komunalni poslovi

Prvi slučaj reinfekcije COVID 19

Najpopularniji:

Događaji

Obilježavanje Dana grada Sarajeva: Delegacija Općine Stari Grad položila cvijeće na više lokacija

Kultura i obrazovanje

Otvorena izložba fotografija "Žive smo" u Vijećnici

Komunalni poslovi

U ponedjeljak počinje sanacija potpornog zida u ulici Josipa Štadlera

Komunalni poslovi

Na još tri lokacije postavljene solarne klupe sa naslonom