U JZU Dom zdravlja Lukavac u saradnji sa Općinom Lukavac izvršena nabavka medicinske opreme09.12.2020.

Općina Lukavac nastoji doprinijeti kvaliteti rada JZU Dom zdravlja Lukavac kako bi građani općine Lukavac imali što bolje zdravstvene usluge.

Donacije


avna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Lukavac je u saradnji sa Općinom Lukavac, Općinskim načelnikom dr.sc. Edinom Delićem, u skladu sa Odlukom Općine Lukavac broj: 02-45-4443/20-1 od 02.09.2020. godine, izvršila nabavku medicinske opreme i to jednog spirometra, dva EKG aparata i jednog putničkog motornog vozila u ukupnom iznosu od 38.251,98 KM.

Preostali iznos od 1.748,02 KM će posebnom Odlukom Općinskog načelnika biti utrošen za nabavku zaštitne opreme za potrebe JZU Dom zdravlja Lukavac.

Općina Lukavac na ovaj način nastoji doprinijeti kvaliteti rada JZU Dom zdravlja Lukavac kako bi građani općine Lukavac imali što bolje zdravstvene usluge.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Edin Delić

mayor

Općina

Lukavac

Još iz kategorije:

Donacije

Općina Centar stipendira 550 srednjoškolaca i studenata sa svog područja

Donacije

Usvojena nova Odluka o vidovima socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta Općine Stari Grad

Donacije

I pored umanjenih budžetskih sredstava podržat će se Udruženje penzionera Stari Grad

Donacije

Grad i javne ustanove Apoteke Zdravlje i Dom zdravlja osigurali 500 COVID-19 Antigen testova

Najnoviji:

Komunalni poslovi

Počela druga faza radova na regulaciji dijela Ciganskog potoka

Komunalni poslovi

Općinska Služba civilne zaštite: Jaki udari vjetra za vikend

Privreda

Poslovna prilika: Virtuelni svjetski sajam namještaja i uređenja enterijera

Javni pozivi i konkursi

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje nepredviđenih i dodatnih radova na sanaciji objekta i izgradnji vanjskih sadržaja u okviru Centra za edukaciju sporti i rekreaciju "Safet Zajko"ad Sarajevo

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Obavijest: Predizborno plakatiranje na nedozvoljenim mjestima će biti sankcionisano

Komunalni poslovi

Nastavak deminiranja u Visokom

Komunalni poslovi

Novo igrališta

Komunalni poslovi

Asfaltirani i gornji dijelovi ulice Bakije sokak