Obilježavamo Globalnu sedmicu poduzetništva 2020.01.12.2020.

Obilježavanje Globalne sedmice poduzetništva je trajna praksa kroz program rada Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Događaji


U trećoj sedmici novembra u više od 140 zemalja obilježava se Globalna sedmica poduzetništva - svjetska kampanja podizanja poduzetničke svijesti. Općina Novi Grad Sarajevo već tradicionalno, od 2010. godine, učestvuje o ovoj promotivnoj aktivnosti, značajnoj za lokalni ekonomski razvoj.

Podsjećamo, Globalna sedmica poduzetništva je međunarodna inicijativa koja ima za cilj, u istom periodu svake godine, fokusirano, u središte pozornosti staviti poduzetnike i poduzetnice širom svijeta i koja treba da inspiriše mlade ljude da prihvate inicijativu, kreativnost i maštovitost koja bi ih postakla da pokrenu svoje vlastite biznise.


Kako smo ranijih godina obilježavali globalnu sedmicu poduzetništva?

U okviru obilježavanja Globalne sedmice poduzetništva Općina Novi Grad Sarajevo je prethodnih godina, putem Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, provodila niz prikladnih aktivnosti i poslovnih događaja u svrhu pridruživanja globalnim akcijama u svijetu i poticanja razvoja poduzetništva, podizanja poduzetničke svijesti, boljeg informiranja, kao i promocije dobrih praksi sa poslovnim sektorom, uspješnim poduzetnicima, nevladinim organizacijama, te obrazovnim ustanovama. Ključni ciljevi su bili vezani za promociju kulture poduzetništva kroz dijalog, razmjenu ideja i poslovnih informacija i senzibiliziranje javnosti na temu poduzetničkih poduhvata.

Sprovedene su sljedeće aktivnosti:

- Održan je okrugli sto o temi "Podizanje svijesti o poduzetništvu kod mladih" (učestvovali predstavnici institucija Kantona Sarajevo, Komisije za pitanja mladih iz četiri gradske općine i Općine Ilidža, Vijeća učenika novogradskih srednjih škola, Službe za zapošljavanje KS-a, NVO i drugi subjekti);


- Promocija kulture poduzetništva za učenike završnih razreda srednjih škola u Srednjoj elektrotehničkoj školi, gdje je održan čas poduzetništva, a jedna od tema o kojoj se govorilo bila je: „Mjere podrške koje Općina Novi Grad pruža poduzetnicima, odnosno početnicima u biznisu koje mladim ljudima mogu pomoći da se osamostale i započnu vlastiti biznis“;


- U Srednjoj elektrotehničkoj školi upriličeno predstavljanje uspješnih privrednika Novog Grada, koji su prisutnima govorili o svom putu do uspjeha“, s ciljem jačanja poduzetničkog duha među mlađom populacijom i promjene njihovog načina razmišljanja o pokretanju vlastitog biznisa
Organizovane posjete Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla" gdje je razgovarano o mogućnostima saradnje u oblasti razvoja ženskog poduzetništva u skladu sa Strategijom razvoja Općine Novi Grad Sarajevo;


- Učestvovali smo u radu Okruglog stola „Strateško pozicioniranje ženskog poduzetništva“;


- Raspisani su javni pozivi za podsticaje u poljoprivredi, za dodjelu plastenika;


- Pripremljen je edukativni program za plasteničku proizvodnju u seriji edukacija za poboljšanje uslova za razvoj biznisa;


- Aktivnosti regresiranja kamata na kredite za start up biznise, mala i srednja preduzeća za otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poslovnih kapaciteta;


- Sat poduzetništva u Gimnaziji Dobrinja sa odjeljenjem maturanata (maturanti su imali priliku slušati predavanja o temi "Kako postati poduzetnik?", razgovor na temu kupovine domaćih proizvoda, važnost promocije BH privrede, te uspjeh domaćih proizvođača u plasmanu proizvoda na inostrana tržišta, upoznavanje sa važećom zakonskom legislativom i načinom kako i na koji način započeti i registrovati vlastiti biznis);


- Javna tribina “Postani poduzetnik/ca“ (svrha održavanja je neposredna razmjena informacija i diskusija sa učesnicima iz poslovnog sektora, nevladinih organizacija, obrazovnih institucija, institucija vlasti i građana u vezi sa procesima razvoja poduzetništva, naročito kod žena i mladih);


- Sat poduzetništva“ u kompaniji „Our Solutions“ doo (Učestvovali predstavnici Općine i učenici V Gimnazije u pratnji profesora. Svrha ovog događaja je zagovaranje pravovremenog poduzetničkog obrazovanja i uvida u praksu u konkretnoj kompaniji, kao i podizanje poduzetničke svijesti);


- Sastanci u Službi zapošljavanja Kantona Sarajevo, na inicijativu Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, posvećeni koordinaciji u vezi provedbe programa prekvalifikacije i doobuke u svrhu zapošljavanja kod poznatog poslodavca. Namjera je ubrzati i učiniti efikasnijim lokalna partnerstva za zapošljavanje;


- Upriličena je trodnevna privredno-sajamska aktivnost na Dobrinji „Bosanska tržnica-dobri domaćin meda i ljekobilja“, sa svrhom poticanja domaće proizvodnje hrane i umrežavanja poljoprivrednih proizvođača;


- Ustanovljena je praksa anketiranja privrednika o zadovoljstvu i rangiranju mjera podsticaja, kao i prijedlozima mjera za Program rada i Budžet Općine;


- Svečano je otvorena Poslovnica BBI banke u rekonstruisanom prizemlju zgrade Općine, kao još jedna približena servisna funkcija u skladu sa potrebama stranaka i korisnika usluga;


- Održane sjednice Privrednog/Poslovnog savjeta Općinskog načelnika;


- Upriličene posjeta i uzvratna posjeta kompaniji InSide by Ećo-uvozno-izvozna kompanija iz sektora drvne industrije. Svrha-upoznavanje sa pokrenutim Centrom za profesionalno usavršavanje i obuku FORMAT, kroz međunarodnu saradnju sa SCD- Švicarska;


- Održani Okrugli stolovi na temu „Mreža podrške za start up biznise“, uz široko učešće relevantnih predstavnika privrednog sektora, start up kompanija, nevladinih organizacija i institucija vlasti;


- Potpisane kreditne linije za start up male privrednike;


- Pokrenuta Inicijativa za uvođenje obavezne prakse za srednjoškolce u partnerskim kompanijama, te provedbu stimulativne upisne politike za zanatska zanimanja
Posjeta kompaniji Centrotrans-Eurolines, razgovor na temu „Profesionalno osposobljavanje za održivo zapošljavanje“, sagledavanje i analiziranje problema slabog interesa nezaposlenih za sticanje dodatnih vještina i obuke, razgovor o problemima neusklađenosti radne snage sa potrebama privrede i mogućim rješenjima, obilazak Centra za praktičnu obuku u ovoj kompaniji;

- Sat poduzetništva u Centru za inovacije i poduzetništvo (Srednja elektro-tehnička škola); 

- Info-dan Akademije poduzetništva žena u BiH - info sesija na kojoj je prisustvovalo više od 50 zainteresiranih startup poduzetnice i potencijalnih poduzetnica;


- Posjete startup biznisima, korisnicima mjera podsticaja Općine Novi Grad Sarajevo;


- Dani otvorenih vrata za privrednike i osobe zainteresovane za pokretanje vlastitog biznisa (Posjetioci su imali priliku da se informišu i neposredno razgovaraju o mjerama podsticaja poduzetništvu, dostupnim edukacijama i poslovnim informacijama iz šireg okruženja).

Obilježavanje Globalne sedmice poduzetništva je trajna praksa kroz program rada Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj.


Općinske podsticajne mjere

Općina Novi Grad Sarajevo provodi niz poticajnih mjera podrške privredi na svom području, a koje za krajnji cilj imaju povećanje zaposlenosti i poboljšanje sveukupne poslovne klime. Općina konstantno i sistemski djeluje na unaprijeđenju poslovnog ambijenta, razvoju poduzetništva i provođenju mjera za podsticaj privredi i zapošljavanju. Dodatnu podršku pruža i Centar za razvoj biznisa putem kojeg je uspostavljena stalna elektronska komunikacija s privrednicima ove općine, a isti predstavlja i prvu info-tačku za privrednike, potencijalne početnike u biznisu, nezaposlene, dijasporu i promociju dualnog obrazovanja.

Općina Novi Grad Sarajevo, shodno Odluci o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriji općine, koju je usvojilo Općinsko vijeće 2018. godine, provodi pojedinačne ad-hoc mjere, koje su se pokazale opravdanim i postigle konkretne rezultate, te su uspostavljene kao trajne razvojne sistemske mjere podrške privredi, stvaranju mogućnosti za nove investicije i postizanju veće stope zapošljavanja.

Odluka se realizuje putem sljedećih 9 podsticajnih mjera:

Podsticaj privrednim subjektima putem regresiranja dijela kamatne stope
Podsticaj START UP firmama putem regresiranja dijela kamatne stope uz mogućnost korištenja kreditno-garantnog fonda
Sufinansiranje zapošljavanja pripravnika
Sufinansiranje obuke nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca
Sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnika - početnika u biznisu
Podrška za uvođenje certifikata. međunarodnih standarda i dr.
Podrška očuvanju starih tradicionalnih zanata. obrta i deficitarnih zanimanja
Promocija privrede i lokalnog ekonomskog razvoja
Projekti od značaja za lokalni ekonomski razvoj (učešće u domaćim i međunarodnim projektima iz oblasti privrede i zapošljavanja, partnerski projekti s drugim institucijama, JU Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, organizacijama i poslodavcima, organizovanje nagradnog fonda za finansiranje najboljnih biznis planova, organizacija sajmova i drugo shodno aktuelnim potrebama).

Poboljšanje ekonomskog okruženja moguće je sistematičnim zajedničkim aktivnostima svih subjekata u zajednici, prije svega kroz bolje i kvalitetnije informisanje o potrebama tržišta, mogućnostima finansiranja, te podsticajnim mjerama. Ohrabrenje i razmjena pozitivne energije, potrebni su svim akterima. Partnerstvo u provedbi konkretnih programa i mjera je od presudne važnosti za potrebna unapređenja.

Ističemo da je javni poziv za sufinansiranje početnika u biznisu (startup) stalno otvoren za potencijalne aplikante tokom svake budžetske godine, te da je Općina obezbijedila dovoljna finansijska sredstva u Budžetu za potpunu implementaciju svih ugovorenih podsticaja ranijih godina i tokom 2020. godine.


 

 

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Semir Efendić

mayor

Općina

Novi Grad Sarajevo

Još iz kategorije:

Događaji

Povodom 8.aprila-Dana oslobođenja Kaknja: Načelnik Bajtarević posjetio kakanjske partizanske borce stogodišnjaka Eniza Velispahića i Džemala Haračića koji je danas napunio 95 godina

Događaji

Služba civilne zaštite Kakanj: U 2020. godini u Kaknju prikupljene 24 ručne odbrambene bombe, dvije tromblonske mine, jedna ručna kumulativna bomba i 50 komada sitne municije

Događaji

Ured načelnika: Upriličen svečani prijem za Kakanjku Melihu Šehić, studenticu 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i hafizu Kur'ana

Događaji

Arhitekta Hadžibeganović uručio projekat mosta „Sloboda“ gradonačelniku Imamoviću

Najnoviji:

Investicije

Završen kružni tok u Hrasnici

Poljoprivreda

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

Sport

Odbojkaši Ilidže postigli veliki uspjeh

Događaji

Forum "Sarajevo Unlimited" u online formatu

Najpopularniji:

Događaji

Gradsko vijeće Zenica u četvrtak razmatra 12 tačaka dnevnog reda

Događaji

Načelnik Mandić čestitao početak Ramazana

Poljoprivreda

Javni poziv: 10 milijuna KM za pomoć subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

Privreda

Poslovna prilika: Virtuelni svjetski sajam namještaja i uređenja enterijera