Reforma javnog sektora u Visokom: Spajanje tri javne ustanove u jednu06.11.2020.

Gradska uprava Visoko i gradonačelnica Babić su na ovom primjeru sproveli reformu javnog sektora u djelo.

Događaji


Javna ustanova 'Centar za kulturu, sport i informisanje' promoviše edukaciju, informisanje građana, sport, kulturu, tehničku kulturu i kreativni razvoj, te afirmiše filmsku i pozorišnu umjetnost na području Visokog.

Tokom 2017. godine, JU 'Centar za kulturu i edukaciju' Visoko, odlukom Općinskog vijeća Visoko, proširuje djelatnost i osniva se Odjel za informisanje, u sklopu kojeg od tada djeluje i radi Radio-televizija Visoko. Već 2019. godine  JU 'Centar za kulturu i informisanje' pripojen je 'KSC Mladost' Visoko (nekada JU “KSC Mladost”), te od tada ustanova nosi naziv JU 'Centar za kulturu, sport i informisanje' Visoko. 

U okviru ove Javne ustanove djeluje jedan od najmodernijih multimedijalnih centara u BiH - Kulturni centar Altindağ, koji je otvoren 2016. godine. Centar se sastoji od kongresne dvorane za 450 osoba, dvije manje dvorane za multipleks kino, biblioteke, te velikog prostora na vrhu pod staklenom kupolom za izložbe i druge vrste skupova.

Gradska uprava Visoko i gradonačelnica Babić su na ovom primjeru sproveli reformu javnog sektora u djelo. Ujedinjenjem tri javne ustanove, dobili smo efikasniji rad jedne javne ustanove i postigli ekonomičnije poslovanje.

Smanjen je broj uposlenih u administraciji, pa imamo jednog direktora, jedan Upravni odbor i jedan Nadzorni odbor. Ujedinjenjem je smanjena ekonomska ovisnost o gradskom Budžetu, povećana je produktivnost i efikasnot rada, te bolja sistematizacija i organizacija radnih mjesta.

 

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Mirza Ganić

mayor

Općina

Visoko

Još iz kategorije:

Događaji

Zastoj na žičari uzrok veće koncentracije putnika na polaznoj stanici

Događaji

Ajnadžić uspješno riješio spor sa porodicom Buhač na trasi Prve transverzale

Događaji

U subotu obilježena godišnjica bitke za Debelo brdo

Događaji

Načelnik Ajnadžić uručio poklone učenicima iz Kotor-Varoši

Najnoviji:

Investicije

Dodijeljen građevinski materijal jednom povratniku

Investicije

48 izbjeglih i raseljenih porodica na području Trebinja uskoro dobija stanove

Investicije

Rješavanje stambenog pitanja za pripadnike boračke populacije

Događaji

Patriotska liga Srebrenik

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Epideemiološka situacija u Brezi

Komunalni poslovi

Uređen kanal Vukovija

Komunalni poslovi

Gradonačelnica obišla radove: U rekordnom roku izvršena rekonstrukcija i asfaltiranje puta Hlapčevići-Kalotići

Komunalni poslovi

Završena adaptacija i opremanje prostora Centra za komunalne usluge i u Novom Gradu