Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatora Plama-Pur BH, za postrojenje za proizvodnju meke poliuretanske pjene sa instaliranim kapacitetom 3.000 t/g03.11.2020.

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatora Plama-Pur BH, za postrojenje za proizvodnju meke poliuretanske pjene sa instaliranim kapacitetom 3.000 t/g

Komunalni poslovi


Općina Kakanj, Služba za privredu urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za zaštitu okoline – Zeleni ured, zaprimio je akt broj:UPI 05/2-02-19-5-123/20 od 23.10.2020. godine Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi sa javnim uvidom u zahtjev za izdavanje okolinske dozvole operatora Plama pur d.o.o. Kakanj, postrojenje za proizvodnju meke poliuretanske pjene sa instalisanim kapacitetom 3000 t/g. 

Zahtjev za izdavanje Okolinske dozvole, Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i informacija o sigurnosnim mjerama su dostupni su klikom ovdje

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Mirnes Bajtaraveć

mayor

Općina

Kakanj

Još iz kategorije:

Komunalni poslovi

Dobra dinamika sanacije kaldrme u ulici Hrgića

Komunalni poslovi

Načelnik Efendić sa povjerenicima stambenih zgrada obišao sanirane krovove na Alipašinom Polju

Komunalni poslovi

Završni radovi na rekonstrukciji puta u Konjevićima, MZ Pojske

Komunalni poslovi

Regulisanje rada trgovinskih, zanatskih i drugih objekata i službi

Najnoviji:

Događaji

Civilna zaštita u obilasku: Vatrogasci na oprezu, Dom zdravlja ima dovoljno testova, policija na terenu i prati stanje

Komunalni poslovi

USKORO Asfaltiranje i uređenje Zdene

Događaji

Obilježavanje Dana grada Sarajeva: Delegacija Općine Stari Grad položila cvijeće na više lokacija

Događaji

Utvrđeni rezultati Lokalnih izbora u BiH

Najpopularniji:

Događaji

Otvorena zimska sezona na Bjelašnici i Igmanu

Kultura i obrazovanje

Mladi eko-pjesnici podižu glas za vraćanje prirode u njihove živote!

Komunalni poslovi

Nove zaštitne ograde na pet lokacija

Događaji

Reforma javnog sektora u Visokom: Spajanje tri javne ustanove u jednu