Epideemiološka situacija u Brezi02.10.2020.

15 osoba oboljelih od korona virusa

Komunalni poslovi


Broj trenutno oboljelih od koronavirusa u Brezi ukupno je petnaest, saopćio je na danas održanom sastanku Koordinacionog tijela za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa direktor Doma zdravlja Breza, prim. dr. spec. Fikret Salčinović. On je dodao da su dvije osobe na bolničkom liječenju na Odjelu za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica, ali nisu pozitivne na koronavirus.

Tarik Mamela, stručni saradnik za poslove obrtništva, u svojstvu izvjestioca o broju osoba kojima su određene mjere samoizolacije naveo je podatak da je rješenjima sanitarno-komunalnog inspektora za 39 osoba propisana četrnaestodnevna zabrana kretanja.

Prema riječima komandira Policijske stanice Breza Mensura Halilovića, na području općine Breza je povoljna sigurnosna situacija.

Pomoćnik načelnika civilnu zaštitu Huso Herco, rekao je da pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva po potrebi provode aktivnosti dezinfekcije javnih površina.

Direktor Centra za socijalni rad Osman Salkić naglasio je da zaposlenici Centra i dalje telefonski ostvaruju kontakt sa zaraženima i na taj način pokušavaju olakšati njihov povratak u zajednicu, te je dodao da niko od oboljelih nema značajnijih problema.

Sastanku Koordinacionog tijela u sali Općinskog vijeća prisustvovali su načelnik mr. sci. Munib A. Zaimović, direktor Javne ustanove Dom zdravlja Breza prim. dr. spec. Fikret Salčinović, stručni saradnik za poslove obrtništva Tarik Mamela, komandir Policijske stanice Breza Mensur Halilović, direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Osman Salkić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Huso Herco, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić i direktor Javnog preduzeća Veterinarska stanica Breza Mirsad Bogilović.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Munib Zaimović

mayor

Općina

Breza

Još iz kategorije:

Komunalni poslovi

Vodosnadbijevanje

Komunalni poslovi

Uređen kanal Vukovija

Komunalni poslovi

Općina Centar zahtjeva od Ministarstva zdravstva KS izmještanje Zavod za bolesti ovisnosti sa Gorice

Komunalni poslovi

Projekat Voda 2

Najnoviji:

Događaji

Organizovan prijem za 26 pripravnika

Komunalni poslovi

Sanirana ulica Halilbašića na Kovačima

Investicije

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici sačinio analizu pod nazivom “Vrednovanje podsticajnih programa privredi općine Kakanj i prijedlozi za unapređenja”

Komunalni poslovi

Naredba Kriznog štaba

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Grad Sarajevo nastavlja finansijski pomagati dobrovoljna vatrogasna društva

Komunalni poslovi

Grad želi dogovor oko održavanja dijelova regionalnih cesta koje prolaze kroz Zenicu

Kultura i obrazovanje

Prijem za članove Beogradskog omladinskog narodnog orkestra BONO i maestra Slavka Mitrovića

Komunalni poslovi

Regulisanje rada trgovinskih, zanatskih i drugih objekata i službi