Objavljeni javni pozivi za lica u stanju socijalne potrebe14.04.2021.

Objavljeni javni pozivi za lica u stanju socijalne potrebe

Javni pozivi i konkursi


Tako je objavljen javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata.Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata imaju lica u stanju socijalne potrebe pod uvjetom da najmanje godinu dana imaju prebivalište na području općine Centar, da primanja domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos jedne prosječne plate ostvarene u FBiH, da podnosilac zahtjeva stanuje u objektu koji je predmet sanacije, da je stambeni objekat legalan, da je stambeni objekat koji je predmet sanacije neuslovan za stanovanje i da se nalazi na području Centra, da stambeni objekat nije uništen ili oštećen usljed ratnih dejstava ili nedomaćinskog ponašanja vlasnika, da se radi o objektu individualnog stanovanja, da podnosilac zahtjeva za navedeni objekat nije ranije ostvarivao ovu vrstu pomoći putem nadležne službe. Javni poziv ostaje otvoren do kraja tekuće budžetske godine ili do utroška planiranih sredstava.  

Pored navedenog, objavljen je i javni poziv za dodjelu novčanih sredstava starijim osobama. Predmet ovog javnog poziva je dodjela stalne novčane pomoći za penzionere u stanju socijalne potrebe, stalne novčane pomoći za lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina i bez primanja, te jednokratne novčane pomoći za kupovinu lijekova penzionerima i licima starijim od 60 godina bez primanja.  Općina je objavila i javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i za jednokratnu novčanu pomoć porodiljama. Uslovi za ostvarivanje prava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje su da je podnosilac zahtjeva u bračnoj zajednici prije početke vantjelesne oplodnje ili u vanbračnoj zajednici u trajanju od najmanje tri godine prije početke postupka, da je prebivalište jednog od bračnih/vanbračnih drugova na području općine Centar najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, preporuka zdravstvene ustanove koja se bavi medicinski potpomognutom oplodnjom, da žena nije navršila 43 godine života, da postupak vantjelesne oplodnje za koji se traži sufinansiranje nije okončan.Uslovi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za porodilje su da porodilja ili bračni drug imaju najmanje godinu dana prebivalište na području općine Centar ili boravište sa priznatim statusom raseljene osobe, da bračni drug porodilje nije pravo na jednokratnu novčanu pomoć za porodilje ostvario na području općine svog prebivališta, te da je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta. 

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe je također objavljen i ostaje otvoren do kraja tekuće budžetske godine ili do utroška planiranih sredstava.  Općina je objavila i poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe gdje će se sredstva raspoređivati u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava.   Napominjemo, u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika, pravo na jednokratnu novčanu pomoć lica u stanju socijalne potrebe mogu ostvariti jedanput u toku kalendarske godine, te molimo korisnici koji su putem nadležne Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti navedeno pravo već ostvarili u 2021. godini navedeno imaju u vidu. Tekstovi javnih poziva sa detaljnim obrazloženjima i potrebnom dokumentacijom mogu se naći na web stranici Općine Centar u rubrici „Javni pozivi“.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Javni pozivi i konkursi

Objavljen javni poziv za prijave na konkurs „Čiji je to grad?“

Javni pozivi i konkursi

Obavijest za učenike srednjih škola: Općina Kakanj refundira troškove prevoza

Javni pozivi i konkursi

Lista kandidata koji ispunjavaju i kandidata koji ne ispunjavaju uslove za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju

Javni pozivi i konkursi

Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata

Najnoviji:

Investicije

Završen kružni tok u Hrasnici

Događaji

Održan sastanak sa predstavnicama Udruženja civilnih žrtava rata

Komunalni poslovi

Stari Grad: Počela isporuka industrijske soli mjesnim zajednicama

Komunalni poslovi

Hitne popravke na objektima kolektivnog stanovanja: Obnovljena fasada zgrade u Gandijevoj 5, na Dobrinji

Najpopularniji:

Događaji

Sjećanje na istaknute kakanjske antifašiste pred 8.april-Dan oslobođenja Kaknja: Melenta Bošnjak (1911-1943)

Događaji

Sjećanje na istaknute kakanjske antifašiste pred 8.april-Dan oslobođenja Kaknja: Sjećanje na antifašistu Mehmeda Skopljaka (1922-1942)

Događaji

Najbolje prakse jedinica lokalne samouprave u okviru ReLOaD projekta

Komunalni poslovi

Grad želi dogovor oko održavanja dijelova regionalnih cesta koje prolaze kroz Zenicu