Sjećanje na istaknute kakanjske antifašiste pred 8.april-Dan oslobođenja Kaknja: Melenta Bošnjak (1911-1943)07.04.2021.

Sjećanje na istaknute kakanjske antifašiste pred 8.april-Dan oslobođenja Kaknja: Melenta Bošnjak (1911-1943)

Događaji


Melenta Bošnjak je rođen 1911. godine u selu Bosna, općina Kakanj. Osnovnu školu je završio u Bilješevu, radio je u Rudniku Kakanj, prvo na Separaciji, a zatim u Staroj jami. U Kaknju  je ostao do rudarske katastrofe 1934. godine kada prelazi na rad u Željezaru Zenica.  Po dolasku NDH aktivno je radio na organizovanju ustanka. Poslije otpuštanja iz Željezare, sredinom 1941. godine, odlazi u svoje rodno selo Bosna, ali ubrzo biva uhapšen od strane NDH vlasti. Zahvaljujući poznanstvu sa jednim od stražara bio je pušten.

Bošnjak nastavlja sa pripremama za ustanak,  prvo na terenu Viduše, Saranovića i drugih sela u okolini Modrinja, a zatim prelazi na teren Ponihova i Dračića, početkom jeseni 1941. godine. Učesnik je prvih borbi na Sebinju, Perinom Hanu i Dračiću.

Bio je jedan od prvih komandira partizanskih četa na kakanjskom području. U Zeničkom partizanskom odredu ostaje do četničkog puča maja 1942. godine. Polovinom maja 1942. godine stupa u grupu udarnih bataljona od kojih se u  augustu iste godine formirala Šesta istočnobosanska brigada. U ovoj Brigadi biva postavljen za komandira čete. Krajem 1942. godine postavljen je  za zamjenika komandanta bataljona. U borbama se isticao kao primjeran borac.

Poginuo je u borbi na Milićima kod Vlasenice marta 1943. godine.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Mirnes Bajtaraveć

mayor

Općina

Kakanj

Još iz kategorije:

Događaji

Od 2017. godine odobreno 113 zahtjeva za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje

Događaji

Politički subjekti s područja općine Jajce potpisali Izborni etički kodeks

Događaji

Postavljena raskošna jelka ispred Vijećnice: Dekoracije kao simbol nade

Događaji

Gradonačelnik Kasumović se vakcinisao i zamolio građane da budu odgovorni

Najnoviji:

Događaji

Pred 8.april-Dan oslobođenja Kaknja: Sjećanje na antifašistu Omera Maslića

Kultura i obrazovanje

Irfan Hozo obilježava 40 godina rada: Otvorena izložba "Portreti grada"

Investicije

Nova sredstva za Kakanj

Komunalni poslovi

U srijedu počinje jesenska preventivna sistemska deratizacija u zgradama na području grada Visoko

Najpopularniji:

Kultura, obrazovanje

Donacija maski obrazovnim ustanovama

Događaji

Počele aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027. godina

Događaji

Gradonačelnik Helić posjetio firmu „Tursun-prom“

Komunalni poslovi

Podnesena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine