Usvojena nova Odluka o vidovima socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta Općine Stari Grad05.04.2021.

Na prijedlog općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu pripremila je Odluku o vidovima socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta Općine Stari Grad, a koja je usvojena na trećoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad...

Donacije


Na prijedlog općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu pripremila je Odluku o vidovima socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta Općine Stari Grad, a koja je usvojena na trećoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad.

Inače, odluka kojom se definiše ko ima pravo na vidove socijalne zaštite usvojena je još 2010. godine, ali se pojavila potreba da se ista prilagodi novonastaloj ekonomskoj situaciji i uskladi sa izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Prema riječima pomoćnice načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Safije Šehović, ova odluka definiše kriterije ko, kako i pod kojim uslovima može ostvariti pravo na pomoć, te su precizirani uslovi za podnošenje zahtjeva. „U odnosu na raniju odluku koja je definisala ovu oblast, uveli smo sistem posjete domaćinstvima i sagledavanje uslovnosti življenja. Nakon što nam građani podnesu zahtjeve, dokaze o primanjima i ostalu dokumentaciju, uposlenici naše službe sa sekretarima mjesnih zajednica izlazit će na teren i vršiti obilazak svakog domaćinstva i sagledavanje stanja,“ pojasnila je Šehović. Dodala je i da je novom odlukom uvedeno da se pravo na pomoć može ostvariti samo ako osoba ima minimalno tri mjeseca boravka na području općine Stari Grad, te nema prihoda najmanje tri mjeseca.

Vidovi socijalne zaštite u skladu sa ovom Odlukom su novčane pomoći (kratkoročne i izuzetne), prehrambeni artikli i novčane pomoći za kupovinu ogrjeva:

- Kratkoročna novčana pomoć do 200 KM

- Izuzetna novčana pomoć u iznosu do 300 KM

- Izuzetna novčana pomoć u iznosu do 500 KM za liječenje u Bosni i Hercegovini

- Izuzetna novčana pomoć do 1.000 KM za liječenje u inostranstvu

- Novčana pomoć za kupovinu ogrjeva u iznosu do 300 KM

- Paketi sa prehrambenim artiklima i higijenskim potrepštinama.

 

Novčani iznos za svaki od navedenih vidova novčane pomoći je maksimalan iznos, koji jedno lice može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini. Što se tiče kratkoročne novčane pomoći, ona se može isplaćivati dva puta po 100 KM u jednoj kalendarskoj godini.

Kompletnu Odluku o vidovima socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta Općine Stari Grad možete pogledati ovdje.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Ibrahim Hadžibajrić

mayor

Općina

Stari Grad

Još iz kategorije:

Donacije

Odobrena poticajna sredstva za 104 fizička lica (obrtnika) i sredstva su uplaćena na transakcijske račune obrtnika

Donacije

I pored umanjenih budžetskih sredstava podržat će se Udruženje penzionera Stari Grad

Donacije

Uplaćene jednokratne novčane pomoći za 32 porodilje iz Centra

Donacije

Uplaćene jednokratne novčane pomoći za 26 porodilja iz Centra

Najnoviji:

Događaji

Emitovanje signala „prestanak opasnosti“ u četvrtak, 01. oktobra u 12:00 sati

Događaji

Čestitka Ajnadžića novoizabranom načelniku Mandiću

Investicije

Rješavanje stambenog pitanja za pripadnike boračke populacije

Kultura i obrazovanje

Podrška školovanju i stipendiranju djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata sa područja Općine Novo Sarajevo

Najpopularniji:

Kultura i obrazovanje

Turistička organizacija opštine Bileća ugostila grupu novinara iz BIH

Događaji

Skaka osudio teroristički napad u Beču i poslao poruku solidarnosti

Poljoprivreda

Podrška poljoprivredno - prehrambenom sektoru

Događaji

Prije 29 godina započela je opsada Sarajeva