Nastavak projekta asfaltiranja saobraćajnice prema vodopadu Skakavac29.03.2021.

Nastavak projekta asfaltiranja saobraćajnice prema vodopadu Skakavac

Investicije


Za realizaciju ovog projekta izdvojen je iznos od gotovo 314.980 KM. Od navedenog iznosa Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo odnosno Direkcija za puteve KS će izdvojiti 286.344 KM, dok je razliku finansijskih sredstava obezbijedila Općina Centar. 

Nakon provedene procedure javnih nabavki za izvođača radova odabrana je građevinska firma „Bosman“, sa čijim predstavnikom je potpisan ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju 750 metara makadamskog puta prema izletištu Skakavac. Osim poboljšanja vremenskih uslova za početak realizacije ovog projekta također izvođač radova treba dostaviti nadležnoj općinskoj službi dinamiku radova, garanciju za izvođenje, te pribaviti rješenje o izmjeni režima saobraćaja od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Prema odredbama ugovora rok za završetak navedenih radova je 12 kalendarskih dana od njihovog početka. Kako je navedeno u predmjeru i predračunu radova, koje je dostavila firma „Bosman“, u okviru pripremnih radova biće prvo obavljeno geodetsko iskolčenje trase puta, nakon čega slijede zemljani radovi što podrazumijeva mašinski iskop zemlje i postavljanje prvog nosivog sloja sa bankinama koje imaju ulogu sprječavanja oštećenja novog asfalta. Nakon toga slijedi postavljanje novog tamponskog sloja od zdrobljenog kamenog materijala. Prije postavljanja gotovo 2.500 metara kvadratnih novog asfalta debljine osam centimetara, planirana je ugradnja 770 metara novih betonskih ivičnjaka. Također će duž ivičnjaka biti izgrađen asfaltni rigol za adekvatnu odvodnju površinskih voda koje su najčešći uzrok propadanja kolovozne konstrukcije.

Za povećanje stepena sigurnosti, kako vozača tako i pješaka, planirana je ugradnja 767 metara nove čelične sigurnosne ograde. Za nadzor projekta biće zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Općina Centar je prošle godine finansirala sanaciju klizišta i rekonstrukciju dijela ceste prema vodopadu Skakavac u iznosu od oko 185.000 konvertibilnih maraka. 

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Investicije

Počeli radovi na izgradnji Prve transverzale

Investicije

Obilazak radova rekonstrukcije Vrtića "Bulbul" na Bistriku

Investicije

Jednoglasno podržan budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu u iznosu od 48.817.800 KM

Investicije

Završetak izgradnje škole na Šipu se očekuje u sljedećoj godini

Najnoviji:

Komunalni poslovi

Završena sanacija stepeništa i pješačke staze na Koševskom brdu

Događaji

Započela izgradnja spomen-obilježja „Lasta“

Komunalni poslovi

Nova, moderna, web stranica „Doma zdravlja“ Zenica

Kultura i obrazovanje

Prijedlog odluke za dodjelu dodatnih stipendija za 2020. godinu

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Nastavljeno utopljavanje stambenih objekata i izgradnja novih igrališta

Investicije

Novi mamograf za JZU "Kantonalna bolnica Goražde"

Događaji

Magično putovanje za najmlađe koje je spremio Centar kulture i mladih počinje večeras

Komunalni poslovi

Uklonjeno više od 100 metara oštećenog asfalta u ulici Mraovac