Općina Centar proglašena najboljom lokalnom zajednicom kada je u pitanju transparentno finansiranje organizacija civilnog društva08.12.2020.

Općina Centar proglašena najboljom lokalnom zajednicom kada je u pitanju transparentno finansiranje organizacija civilnog društva

Događaji


U tom kontekstu učešće u projektu je povećalo transparentno trošenje sredstava usmjerenih na NVO, omogućilo veće učešće građana u donošenje odluka, veći stepen zadovoljstva korisnika usluga...  

Ovakvu praksu su prepoznali i u Savezu općina i gradova Federacije BiH (SOG FBiH) i Savezu opština i gradova Republike Srpske (SOG RS) koji su u saradnji sa ReLOaD projektom proveli izbor najboljih praksi iz dvije oblasti: 

- Transparentno finansiranje OCD iz JLS budžeta

- Uključivanje građana u procese donošenja odluka.

Komisija je na osnovu dostavljenih upitnika i cjelokupne dokumentacije izvršila rangiranje svih JLS u ovim oblastima. Na osnovu ostvarenih bodova Općina Centar Sarajevo je ocijenjena najboljom lokalnom zajednicom kada je u pitanju transparentno finansiranje organizacija civilnog društva. - Ovo je vaša zasluga jer ste prepoznali prednosti ovakvog načina dodjele sredstava i zalagali se njegovu provedbu, a istovremeno i zasluga načelnika/gradonačelnika koji su bili spremni da započnu ili nastave ovakvu praksu dodjele sredstava, istakli su iz SOG FBiH i SOG RS.

Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti je naglasila da je učešće u ReLOaD projektu bio svojevrstan izazov, ali da je vrijedilo biti dio ove priče.  -Velikim naporima, sa mnogo rada i novih saznanja uspjeli smo primjeniti nove prakse koje jačaju organizacije civilnog društva i lokalnu zajednicu, a stavljaju u fokus građane. Kroz ReLOaD projekat službenici Općine Centar Sarajevo su imali priliku naučiti i primjeniti nova znanja, te na taj način stvarati ambijent za privlačenje sredstava iz fondova Evropske unije i unaprijediti rad svoje lokalne zajednice, kazala je Fazlić.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Događaji

Utvrđeni rezultati Lokalnih izbora u BiH

Događaji

Preminula je Aziza Karić jedna od najstarijih stanovnica Starog Grada

Događaji

Ostani kući, budi odgovoran

Događaji

Ozvaničeno pokretanje Poslovnog udruženje Norveška - BIH

Najnoviji:

Investicije

Uskoro ledena ploha na Ilidži

Komunalni poslovi

U toku radovi na rekonstrukciji društvenih domova u mjesnim zajednicama Gorica i Orahovica

Poljoprivreda

Edukacija iz oblasti pčelarstva

Događaji

Načelnik Ajnadžić obišao romsko naselje na Gorici

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

U petak počinje dezinfekcija saobraćajnica, ulica i trotoara na području cijelog grada Visoko

Javni pozivi i konkursi

Lista kandidata koji ispunjavaju i kandidata koji ne ispunjavaju uslove za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju

Investicije

Završena zgrada za socijalno stanovanje

Kultura i obrazovanje

Donosimo pozitivnu priču iz Busovače