Završetak izgradnje škole na Šipu se očekuje u sljedećoj godini22.10.2020.

Uporedo sa završetkom izgradnje ove škole u okviru objekta će biti izgrađen i vrtić koji je od izuzetnog značaja za građane ovog naselja.

Investicije


U skladu sa sporazumom o zajedničkom finansiranju izgradnje objekta od izuzetnog značaja za najmlađu školsku generaciju ovog područja zaključenog između Općine Centar i Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, te nakon provedenog postupka javne nabavke, 1. augusta 2017. godine započela je izgradnja škole.

Općina očekuje da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, u skladu sa navedenim sporazumom, u ovoj godini ispuniti svoje finansijske obaveze radi sufinansiranja završetka izgradnje objekta škole, te da će u budžetu za 2021. godinu planirati potrebna sredstva kako bi se zajedno sa novcem koji je Općina Centar utvrdila u nacrtu budžeta obezbijedila potpuna finansijska konstrukcija za završetak gradnje.

Imajući u vidu da je procijenjena vrijednost izgradnje škole 10,5 miliona KM, kao i vrijeme trajanja izgradnje drugih školskih objekata u Kantonu Sarajevo u prethodnom periodu, može se sa sigurnošću reći da je ovo jedna od najbrže izgrađenih škola u poslijeratnom periodu.

Uporedo sa završetkom izgradnje ove škole u okviru objekta će biti izgrađen i vrtić koji je od izuzetnog značaja za građane ovog naselja. Paralelno sa time Općina je obezbijedila sredstva u ovoj godini za vanjsko uređenje objekta škole što podrazumijeva izgradnju sportskih i rekreativnih sadržaja neophodnih na Šipu.  

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Investicije

Nova sredstva za Kakanj

Investicije

Dodijeljen građevinski materijal jednom povratniku

Investicije

Podrška obrtima i starim zanatima

Investicije

48 izbjeglih i raseljenih porodica na području Trebinja uskoro dobija stanove

Najnoviji:

Komunalni poslovi

„Za zeleniju i održiviju budućnost“

Komunalni poslovi

Stanovnici Ulice Maria Mikulića dobili obnovljeno stepenište i pristupnu pješačku stazu

Komunalni poslovi

Načelnik u posjeti Donjim Kolibama

Komunalni poslovi

Uređen kanal Vukovija

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Građani se Inspektoratu Općine Centar mogu obratiti i putem Vibera

Kultura i obrazovanje

Donosimo pozitivnu priču iz Busovače

Događaji

Patriotska liga Srebrenik

Kultura i obrazovanje

Podrška školovanju i stipendiranju djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata sa područja Općine Novo Sarajevo