Adaptacija sala za tjelesni odgoj u osnovnim školama „Čengić Vila I“, „Grbavica I“ i „Hrasno“12.10.2020.

U toku su radovi na adaptaciji sala za tjelesni odgoj u tri novosarajevske osnovne škole: „Čengić Vila I“, „Grbavica I“ i „Hrasno“

Investicije


Adaptacijom je predviđeno izvođenje građevinsko-zanatskih radova, radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacijama i mašinskim instalacijama u salama za tjelesni odgoj, zatim u dijelu pripadajućih prostorija (sanitarni čvorovi i svlačionice), te nabavka neophodne opreme za fiskulturne sale koja se ugrađuje i to: koševi, švedske ljestve, užad i merdevine za penjanje i slično.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima obišao je radove u sali za tjelesni odgoj OŠ „Grbavica I”.

„Nakon što su realizirani projekti energetskog utopljavanja pet osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo, iskazala se potreba za rekonstrukcijom fiskulturnih sala koje su u svim školama poprilično stare, a neke i neuslovne za odvijanje nastave. Prema izrađenoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji za adaptaciju sala, odabrane su ove tri prioritetne sale osnovnih škola, za šta je ukupno izdvojeno oko 300.000 KM”, naglasio je  načelnik Koldžo.

Na osnovu potpisanog Ugovora izvođači radova na adaptaciji sala u navedenim školama su „EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo i „KOLINVEST d.o.o. Sarajevo.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Hasan Tanović

mayor

Općina

Novo Sarajevo

Još iz kategorije:

Investicije

Cycling Rural

Investicije

Završen kružni tok u Hrasnici

Investicije

Podrška obrtima i starim zanatima

Investicije

Nastavak projekta asfaltiranja saobraćajnice prema vodopadu Skakavac

Najnoviji:

Poljoprivreda

Podijeljeno 5.000 sadnica voća građanima Ilidže

Događaji

Prije 29 godina započela je opsada Sarajeva

Događaji

Centar za omladinski razvoj „PRONI“ provodi istraživanje o položaju mladih u BiH

Investicije

Grad Tuzla osvojio oko milion KM iz EU IPA programa za uređenje izletišta Ilinčica

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Započeli radovi na sanaciji desne obale rijeke Bosne u naselju Ozrakovići

Investicije

Jednoglasno podržan budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu u iznosu od 48.817.800 KM

Javni pozivi i konkursi

Lista kandidata koji ispunjavaju i kandidata koji ne ispunjavaju uslove za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju

Događaji

U Općini Centar održan sastanak na temu prestanka mandata izabranim zvaničnicima na lokalnom nivou