U OPĆINI JABLANICA ODRŽAN CERTIFIKACIJSKI AUDIT ISO STANDARDA 9001:201509.10.2020.

Općina Jablanica uspješno je zadržala kvalitet usluga u skladu sa međunarodnim standardom kvaliteta ISO 9001:2015

Događaji


U Općini Jablanica odžan certifikacijski audit međunarodnog ISO standarda kvalitete 9001:2015, koji provodi certifikacijska kuća Bureau Veritas iz Rijeke.

Tim povodom Općinski načelnik Salem Dedić je, sa sekretarom općinskog organa uprave i pomoćnicima  načelnika, održao radni sastanak sa voditeljem tima Vladom Ivankovićem, koji je tokom svog boravka obradio nekoliko tema koje se odnose na međunarodni sistem kvalitete ISO 9001:2015. Cilj certifikacijskog audita je utvrditi da je sistem upravljanja odgovarajući svim zahtjevima auditirane norme, utvrditi da li je javni organ uspješno implementirao već ranije preporuke, utvrditi da je sistem upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve organizacije, te ocjeniti da djelovanje sistema upravljanja koje osigurava javni organ, ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne uslove, kao i odrediti područja na kojima su moguća poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom usluga.
Na završnom sastanku, na kojem je prisustvovao Općinski načelnik Salem Dedić, zajedno sa sekretarom općinskog organa uprave i pomoćnicima načelnika, voditelj tima certifikacijske kuće Bureau Veritas iz Rijeke gosp. Vladom Ivanković, konstatovao je da je Općina Jablanica uspješno zadržala kvalitet usluga  u skladu sa međunarodnim standardom kvaliteta ISO 9001:2015, odnosno da kvalitet usluga koje pruža Općina Jablanica, odgovara svim zahtjevima auditirane norme.
Takođe, ovom prilikom je konstatovano da je Općina Jablanica uspješno implementirala sve preporuke, te pokazala da je sposobna provoditi politiku i ciljeve standardizirane norme.
Na samom kraju sastanka, Općinski načelnik Salem Dedić je, u znak zahvalnosti predstavniku certifikacijske kuće Bureau Veritas iz Rijeke gospodinu Ivankoviću, uručio prigodan poklon, te fotografiju platoa Risovca.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Damir Šabanović

mayor

Općina

Jablanica

Još iz kategorije:

Događaji

Načelnik Hadžibajrić uputio čestitku povodom Dana državnosti

Događaji

Predsjedavajuća Karačić učestvovala u obilježavanju Dana mrtvih

Događaji

Dodijeljena jednokratna novčana pomoć za 57 RVI sa područja Općine Novo Sarajevo

Događaji

Patriotska liga Srebrenik

Najnoviji:

Događaji

Grad Bihać potpisao Deklaraciju "Grad/Općina bez brana"

Investicije

Nakon Centra za zdravo starenje na Ilidži i Centar za djecu s poteškoćama u razvoju

Događaji

Gradonačelnik Kasumović poručio da je Grad Zenica prijatelj osobama sa invaliditetom

Događaji

Sjećanje na istaknute kakanjske antifašiste pred 8.april-Dan oslobođenja Kaknja: Melenta Bošnjak (1911-1943)

Najpopularniji:

Događaji

Promovisani rezultati programa Omladinske banke Zenica

Komunalni poslovi

Most na Bijeloj

Komunalni poslovi

U toku sanacija udarnih rupa na gradskim saobraćajnicama

Kultura i obrazovanje

Gradonačelnik Kasumović sa glumcem Muharemovićem: Podrška projektu „Putevi heroja“