Vijećnici iznijeli brojne prijedloge za djelovanje Općine Centar u prevazilaženju krize koju je izazvala pandemija koronavirusa01.04.2021.

Vijećnici iznijeli brojne prijedloge za djelovanje Općine Centar u prevazilaženju krize koju je izazvala pandemija koronavirusa

Događaji


Sjednicu je vodila  Ira Adilagić, dopredsjedavajuća Općinskog vijeća Centar. Na početku sjednice načelnik Srđan Mandić je imao uvodno izlaganje na temu šta je Općina Centar tokom 2021. godine uradila na smanjenju štetnih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.  

U okviru pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva dodjeljivanje su jednokratne pomoći poput novčanih pomoći za nabavku hrane i lijekova za penzionere, za davanje sredstava za zakup stanova za socijalne slučajeve, dodjeljivane su jednokratne pomoći za socijalno ugrožene demobilisane pripadnike Armije BiH, HVO i pripadnika policije, te je također pripremljeno 150 prehrambenih paketa za najugroženije stanovnike Općine, čija će distribucija biti tokom naredne sedmice.

U okviru pomoći našim privrednicima umanjena je zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Općine kao i zakupnina  za gradsko građevinsko zemljište na pijaci “Sirano“ za 20 % za period od 6 mjeseci, čime su indirektno pomognuti pomenuti privredni subjekti sa 521.000 KM. Također je aktuelna kreditna linija sa BBI bankom gdje naši privrednici mogu dobiti beskamatni kredit, gdje Općina refundira iznos kamate. U okviru pomoći zdravstvenim ustanovama Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ , koje djeluju na njenom području, centralna gradska općina je ustupila na korištenje jedno kombi vozilo Općinskog štaba civilne zaštite za potrebe prevoza pacijenata i medicinskih sredstava, ustupljeni su bolnički kreveti na korištenje,  dva općinska vozila svakodnevno voze prikupljene uzorke građana  iz Covid ambulanti u laboratoriju, te je u toku procedura nabavke 8 oksimetara za potrebe JU  „Dom zdravlja KS“.

Također je izvršna i zakonodavna vlast Općine Centar angažovala pripadnike mjesnih štabova civilne zaštite za pomoć starim i bolesnim građanima u izvršavanju određenih usluga, poput odlaska po lijekove, kupovinu hrane, odlaganje smeća...angažovana je Služba za zaštitu od požara formirana pri DVD “Bjelave” za pranje prostora i ulica oko zdravstvenih ustanova na području općine. Općini Centar njene napore otežava činjenica da ne smije upotrebljavati akumulirana sredstva civilne zaštite, jer nije proglašeno stanje prirodne nesreće.  

- Nastavićemo sa dodjelom jednokratnih pomoći za socijalno ugrožene i boračku populaciju, u budžetu Općine za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM za pomoć malim obrtnicima za šta ćemo objaviti javni poziv uskoro, za potrebe pokretanja start-up biznisa i samozapošljavanja mladih u budžetu smo obezbijedili  sredstva u iznosu od 160.000 KM, za nabavku jednokratne zaštitne opreme obezbijedili smo iznos od 30.000 KM. Pored navedenog predviđena su sredstva u iznosu 100.000 KM za nabavku sanitetskog kombi vozila i 50.000 KM za nabavku medicinske opreme JU „Dom zdravlja KS“ u sklopu koje je Općina formirala Službu za zbrinjavanje povrijeđenih, kazao je u svom izlaganju načelnik Mandić. 

Vijećnici su u nastavku tematske sjednice iznijeli svoje prijedloge na koji način je najbolje da Općina Centar kao jedinica lokalne samouprave postupi u ovim vanrednim okolnostima s ciljem zaštite zdravlja, života i ekonomije naših sugrađana.  Na prijedlog općinskog načelnika vijećnici su odlučili da nastavak tematske sjednice održe u petak u istom periodu do kada će načelnik zajedno sa svojim stručnim službama moći odrediti koji prijedlozi i inicijative vijećnika mogu biti prihvaćene, najprije zbog potrebnih finansijskih izdvajanja za njihovu realizaciju.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Događaji

Općinsko vijeće Centar raspravljalo o posljedicama proglašenja historijskog urbanog krajolika na području ove općine

Događaji

Stogodišnjica rođenja Zuke Džumhura i koncert posvećen Safetu Isoviću

Događaji

Na nastavku tematske sjednice usvojene bitne inicijative u borbi protiv posljedica koronavirusa

Događaji

Preminula je Aziza Karić jedna od najstarijih stanovnica Starog Grada

Najnoviji:

Komunalni poslovi

Praznično ukrašavanje zeničkih trgova i ulica

Događaji

Veliko priznanje za načelnika Hadžibajrića i Općinu Stari Grad

Komunalni poslovi

Informacija: Jesenja akcija čišćenja i uređenja grada počinje danas

Događaji

Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu: Priča hrabre majke Elme i njenog sina Ejmena

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Završeno asfaltiranje dionice puta u Mjesnoj zajednici Podgajevi

Komunalni poslovi

Načelnik Efendić sa povjerenicima stambenih zgrada obišao sanirane krovove na Alipašinom Polju

Kultura i obrazovanje

Kurs italijanskog jezika u Centru kulture i mladih Općine Centar

Događaji

Patriotska liga Srebrenik