Završena izgradnja stajališta u Ulici Patriotske lige05.12.2020.

Projekat proširenja saobraćajnice i izgradnje stajališta je finansirala Općina Centar iz čijeg budžeta je izdvojeno 182.368 KM.

Komunalni poslovi


Projekat proširenja saobraćajnice i izgradnje stajališta je finansirala Općina Centar iz čijeg budžeta je izdvojeno 182.368 KM. Kao izvođač radova je, nakon provedene tenderske procedure, odabrana građevinska firma „Džekos“ d.o.o. Sarajevo. Za nadzor projekta angažovana je firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je projekat uradila firma „Saraj Inženjering“ d.o.o. Sarajevo. 

Tokom izgradnje pomenutih stajališta, koji su u skladu sa Regulacionim planom „Zetra“, jedna pješačka staza je proširena dok je na drugoj strani izgrađena nova. Postavljeni su ivičnjaci i nova kolovozna konstrukcija sa novim asfaltom predviđena za saobraćaj teških vozila poput trolejbusa i autobusa gradskog saobraćaja. Za potrebe izgradnje jednog stajališta urađen je novi armirano-betonski potporni zid ukupne dužine od 55 metara. Na kraju radova je postavljena vertikalna i iscrtana horizontalna saobraćajna signalizacija, te su postavljene nadstrešnice s klupama.

Sam proces izgradnje je uslovilo izmještanje elektrodistributivnih napojnih kablova, instalacija kablova BH Telecoma, te kontaktne mreže trolejbuskog saobraćaja i javne rasvjete. Sa realizacijom projekta na ovoj veoma frekventnoj saobraćajnici je olakšana komunikacija vozilima gradskog prijevoza koja više ne moraju primati putnike na saobraćajnici čime su stvarane velike gužve, posebno tokom jutarnjih sati.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Komunalni poslovi

Vrtić „Bulbul“: Radovi u unutrašnjosti objekta i postavljanje solarnih panela

Komunalni poslovi

Sanirana ulica Halilbašića na Kovačima

Komunalni poslovi

Radovi na kanalizacionoj mreži

Komunalni poslovi

Novi asfalt od Abdića do Šekovića

Najnoviji:

Događaji

Centri za zdravo starenje na području općine Centar zatvoreni do daljnjeg

Događaji

Zastoj na žičari uzrok veće koncentracije putnika na polaznoj stanici

Događaji

Općinski načelnik potpisao Sporazum o saradnji sa Udruženjem poslovnih žena u BiH

Javni pozivi i konkursi

Nastavlja se podrška mladim, nezaposlenim ljudima - raspisan javni poziv za nove start up-e

Najpopularniji:

Kultura i obrazovanje

Uplaćena novčana sredstva za učenike

Kultura i obrazovanje

Izložba “Učene žene u Leksikonu bošnjačke uleme” u Vili Hadžihalilovića

Komunalni poslovi

Naredba Kriznog štaba

Komunalni poslovi

Kvalitet zraka: U Kaknju proglašena “EPIZODA PRIPRAVNOSTI”