Do kraja naredne sedmice završetak radova na sanaciji Ulice Gorica26.11.2020.

Do kraja naredne sedmice završetak radova na sanaciji Ulice Gorica

Komunalni poslovi


– Od zamjene glavne cijevi u ovoj ulici ukupne dužine od oko 300 metara i spajanje 60 priključaka na novu mrežu ostalo je još da KJKP „Vodovod i kanalizacija“ priključi osam objekata, što očekujemo da će ubrzo biti završeno.

Do kraja ove sedmice planiramo započeti postavljanje novih betonskih ivičnjaka i pripremu tamponske podloge sa nivelacijom šahtova, uličnih slivnika i šibera za vodu. Postavljanje dva sloja novog asfalta duž ove saobraćajnice ćemo moći okončati do kraja naredne sedmice, što naravno najviše zavisi od vremenskih uslova, objasnio je Topalović.  

Nakon što su radnici pomenute građevinske firme započeli sa podizanjem starog asfalta i podloge, u okviru projekta sanacije Ulice Gorica, utvrđeno je da je postojeća vodovodna mreža u jako lošem stanju i da je potrebna zamjena. Stoga je nadležna služba Općine Centar provela potrebnu proceduru, a načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je potpisao sporazum o rekonstrukciji cjevovoda sa predstavnikom Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“. Projekat finansira Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 74.100 KM.

Prema ovom sporazumu obaveza komunalnog preduzeća je da obezbijedi potreban materijal i izvede montažne radove na novoj vodovodnoj mreži. Također, Općina Centar je izdvojila i 27.690 KM za zemljane radove za šta je angažovala pomenutu građevinsku firmu  koja je prethodno na osnovu provedene procedure javnih nabavki odabrana za izvođača radova na sanaciji ove ulice, za šta je izdvojeno 123.400 KM.

Za sanaciju ulice, te rekonstrukciju vodovodne mreže Općina Centar je ukupno izdvojila 225.200 KM.  Navedeni radovi na vodovodnoj mreži su usporili konačnu realizaciju obnove Ulice Gorica, ali u svakom slučaju ovo podrazumijeva dugoročno rješenje za stanovnike. Naredni projekat koji je planiran za realizaciju jeste sanacija Ulice Tepebašina, za šta je Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar okončala potrebnu proceduru na osnovu čega je potpisan ugovor za sanaciju ove saobraćajnice koja graniči sa Ulicom Gorica. Vrijednost ovog projekta je gotovo158.550 KM, a sredstva je također obezbijedila Općina Centar.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Komunalni poslovi

Počinje jesenja sadnja: Banja Luka dobija tri nove aleje

Komunalni poslovi

Vrtić „Bulbul“: Radovi u unutrašnjosti objekta i postavljanje solarnih panela

Komunalni poslovi

U toku dezinfekcija zajedničkih prostorija stambenih zgrada

Komunalni poslovi

Saniran makadamski pristupni put Močila kod br. 77

Najnoviji:

Komunalni poslovi

U toku sanacija udarnih rupa na gradskim saobraćajnicama

Događaji

Međunarodni aerodrom Sarajevo pridružuje se obilježevanju "Trenutak za Betovena"

Komunalni poslovi

Podnesena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Komunalni poslovi

U Tuzli počinje topla proba sistema daljinskog grijanja

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Čišćenje šikare na lokalitetu Otoka - Meander

Događaji

Centri za zdravo starenje na području općine Centar zatvoreni do daljnjeg

Kultura i obrazovanje

Načelnik Hadžibajrić primio Ensada Berbera: Nastavlja se izgradnja Muzeja „Mersad Berber“ u Starom Gradu

Poljoprivreda

Edukacija iz oblasti pčelarstva