Završeni radovi na asfaltiranju puta u naselju Čekrekčije05.11.2020.

Izvođenje svih radova vrši se prema propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Komunalni poslovi


Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko provela je postupak javne nabavke za radove na rekonstrukciji puta Čekrekčije.

U okviru ugovorenih radova izvršen je iskop postojeće kolovozne konstrukcije u dužini oko 425 metara i valjanje podtla, te izrada nosivog sloja od tamponskog materijala sa razastiranjem i valjanjem.

Uslijedilo je asfaltiranje puta asfaltom BNHS 16 debljine 8 cm i izrada bankina od tamponskog materijala.

Izvođenje svih radova vrši se prema propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

 

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Mirza Ganić

mayor

Općina

Visoko

Još iz kategorije:

Komunalni poslovi

Mališani Kromolja dobili novo igralište

Komunalni poslovi

Saradnja mještana i Grada Visoko: Izgrađeno dječije igralište u naselju Bradve

Komunalni poslovi

Prvi slučaj reinfekcije COVID 19

Komunalni poslovi

Nove zaštitne ograde na pet lokacija

Najnoviji:

Investicije

Nakon Centra za zdravo starenje na Ilidži i Centar za djecu s poteškoćama u razvoju

Komunalni poslovi

U Tuzli počinje topla proba sistema daljinskog grijanja

Kultura i obrazovanje

Općina Centar brine o mališanima

Komunalni poslovi

Završeno asfaltiranje puta u selu Jastrebac i sanacija dijela ulice Ibrakovića put

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Napreduju radovi na sanaciji saobraćajnice u Ulici Danijela Ozme

Kultura i obrazovanje

Radio klubu „Novo Sarajevo-E73ENS“ uručena radioamaterska oprema za komunikaciju

Investicije

Izgradnja Edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju

Komunalni poslovi

Završeni radovi na asfaltiranju puta u naselju Čekrekčije