Emitovanje signala „prestanak opasnosti“ u četvrtak, 01. oktobra u 12:00 sati02.10.2020.

Obavještenje za građane

Događaji


Na osnovu člana 47. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite, Operativni centar civilne zaštite obavezan je izvršiti provjeru ispravnosti rada uređaja sistema za uzbunjivanje svakog 01. u mjesecu u 12:00 sati, emitovanjem signala „prestanak opasnosti“.

Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava sve građane da će se emitovanje signala „prestanak opasnosti“ izvršiti u četvrtak, 01.10 2020. godine u 12:00 sati.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Hasan Tanović

mayor

Općina

Novo Sarajevo

Još iz kategorije:

Događaji

Počele aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Kakanj za period 2021-2027. godina

Događaji

Načelnik Ajnadžić obišao romsko naselje na Gorici

Događaji

OIK: Obavijest o anketiranju izbornih posmatrača

Događaji

Građanima je potrebna ambulanta porodične medicine na Višnjiku

Najnoviji:

Događaji

Osvjetljavanjem objekata u pink boju započet mjesec borbe protiv karcinoma dojke

Komunalni poslovi

Načelnik Efendić sa povjerenicima stambenih zgrada obišao sanirane krovove na Alipašinom Polju

Komunalni poslovi

Završeni radovi na asfaltiranju puta u naselju Čekrekčije

Komunalni poslovi

Vodovodna mreža

Najpopularniji:

Događaji

Gradonačelnica Babić i predsjedavajući Fejzić uputili telegram saučešća povodom smrti Edhema Sirče

Poljoprivreda

Podrška poljoprivredno - prehrambenom sektoru

Događaji

Od 2017. godine odobreno 113 zahtjeva za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje

Poljoprivreda

Poziv poljoprivednicima da se prijave za podsticaj za jesensku sjetvu