Zenica

Federacija BiH - Zeničko-dobojski kanton

Ključni brojevi

Površina: 559 km²

Broj naselja: 83

Populacija: 110663

Web stranica:  http://www.zenica.ba/

Poštanski broj: 72000

Povezani članci:

blog

Komunalni poslovi

Uređenje vodotoka II kategorije

Zenica • Fuad Kasumović

Počela realizacija druge faze uređenja obala i korita vodotoka II kategorije na području grada Zenica

02.10.2020.

blog

Investicije

Uskoro realizacija milionskog projekta izgradnje puta Zenica - Babino

Zenica • Fuad Kasumović

Sredinom mjeseca počinje realizacija milionskog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Zenica - Babino.

01.10.2020.

blog

Poljoprivreda

Poziv poljoprivednicima da se prijave za podsticaj za jesensku sjetvu

Zenica • Fuad Kasumović

Krajnji rok za prijavu je 09.10.2020. godine.

02.10.2020.

blog

Događaji

Gradonačelnik Kasumović uručio vaučer u vrijednosti 100.000 KM Udruženju penzionera/umirovljenika Grada Zenica

Zenica • Fuad Kasumović

Vaučer je dodijeljen u svrhu nabavke prehrambenih paketa za socijalno najugroženije penzionere

08.10.2020.

blog

Komunalni poslovi

Grad želi dogovor oko održavanja dijelova regionalnih cesta koje prolaze kroz Zenicu

Zenica • Fuad Kasumović

Gradska uprava sačinila je prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja dijelova regionalnih cesta koje prolaze kroz područje Grada Zenica i isti uputila nadležnom ministarstvu na saglasnost i potpis

13.10.2020.

blog

Događaji

Nogometna reprezentacija BiH ima apsolutnu podršku Grada Zenice i svih Zeničana

Zenica • Fuad Kasumović

U Gradskoj upravi Zenice održana je konferencija za medije u vezi sa problematikom odigravanja utakmica nogometne reprezentacije BiH na stadionu Bilino polje u Zenici

15.10.2020.

blog

Događaji

Gradonačelnik Kasumović pozvao građane Zenice da ne posjećuju predizborne skupove, s ciljem sprječavanja širenja zaraze korona virusom

Zenica • Fuad Kasumović

Danas je u Gradskoj upravi Zenice održana konferencija za medije na temu "Pogoršanje epidemiološke situacije u gradu Zenica i izborna kampanja".

19.10.2020.

O općini i njenoj historiji

Urbani dio današnje Zenice formirao se kroz nekoliko specifičnih faza koje hronološki zahvataju vrijeme neolitske zajednice, ilirske gradine, rimskog municipija Bistua Nuova, najznačajnijeg nalaza (II-IV vijek) u kojem dominira monumentalna ranokršćanska dvostruka bazilika, pored koje je u Evropi identifikovana samo još jedna. Na Bilimišću su pronađeni tragovi antičkog naselja. U Putovićima i Tišini, gdje dominira villa rustica, terma, hram kao i niz drugih pratećih objekata. Srednjovjekovna Bosna Historija o srednjovjekovnoj Zenici 13. i 14. vijeka vrlo je nedostatna. Postoji tek jedna mala vijest iz 1244. godine vezana za povelju hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV. Prema do sada proučenim dokumentima, sadašnje ime grada prvi put se spominje 20. marta 1436. godine, a kasnije se Zenica spominje u seriji dokumenata vezanih za Dubrovačku Republiku. U razdoblju srednjeg vijeka, tačnije 1370. godine, spominje se naselje Klopče, kao i porodica toga imena, 8. januara 1404. godine bosanski did iz Janjića šalje depešu dubrovačkom knezu Vlahi Sorkočeviću. U zeničkom naselju Varošišće otkopana je crkva iz srednjeg vijeka i franjevački samostan Sv.Marije, koju je gradio kipar Ivan Hrelić, učenik Juraja Dalmatinca. Vrijeme političke samostalnosti srednjovjekovne Bosne direktno je vezano za Zenicu, prije svega Gradješinom pločom i aktom abjuracije, čime je dopunjeno Kulinovo vrijeme, ali određuje i činjenice političke moći. Blizina tvrdog grada Vranduka, sjedište bosanskih kraljeva, Janjica i hiže dida bosanskih krstjana (u historiografiji nazivanih bogumilima, bosanskim hereticima itd.), sa stećcima u Puhovcu i Pojskama, nekoliko pisara i graditelja pored ostalog su činjenice i dokaz posebnog značaja ovog kraja u srednjem vjeku. I imenom (Bistua Nuova, Bilino polje, Brod) te Zenica od 20. marta 1436. godine ovaj grad je vezan za centralni dio države i rijeke Bosne. Osmansko doba U vrijeme vladavine Osmanlija (1463–1878) činjenicom da se promjenom smjera glavnog trgovačkog puta mijenja i funkcija samog grada, te osim kratkog perioda kad je bila sjedište brodskog kadije (do 1557. godine) Zenica je kasaba, opet osobenog lika sa nekoliko džamija (Sultan Ahmedova poznata kao Čaršijska džamija, Osman-Ćelebijna, Sejmenska, Jalijska), medresom (1737), nekoliko mekteba, vrlo interesantnim nišanima, šadrvanima, hanovima, karavansarajima. U jednom opisu iz 1697. godine govori se o Zenici, gdje uspjevaju dinje "a sam kraj je vrlo pitom". Prema pretpostavkama, Zenica je imala 2.000 stanovnika, među kojima dominiraju Bošnjaci, da bi krajem 18. vijeka u izvorima bili spominjani i Srbi i Hrvati, a u 19. vijeku i Jevreji. Poslije razaranja i egzodusa provalom vojske Eugena Savojskog 1697. godine nastupa vrijeme stabilizacije, te se u administrativnom, urbanom, poslovnom i topografskom smislu izdvaja zenička čaršija sa prepoznatljivim obilježjima. Austrougarsko doba Grade se kapitalni objekti šireg drustveno-ekonomskog značaja, koji će biti život ali i sudbina Zenice. To su željeznička pruga od Bosanskog Broda do Zenice (1879), Rudnik uglja (1880), Fabrika papira (1885), Željezara (1892), Kazneni zavod (1886), što će pored ostalog izazvati niz promjena i kvalitetnih i kvantitenih pomaka u razvoju grada. Dvadeseti vijek Početkom 20. vijeka, desio se urbani bum (za nekoliko puta se povećao broj stanovnika, po popisu iz 1910. godine tu je živjelo 7.215 stanovnika), evidentna je ubrzana urbanizacija (pravoslavna crkva Rođenja Svete Bogorodice sagrađena je 1885. godine, dvije katoličke crkve 1910. godine, sinagoga 1903. godine), gradnja nekoliko prenoćišta, hotela, škola, vodovod, modernih puteva itd. Dvadeseti vijek u Zenici obilježen je nizom zanimljivih, tipičnih i neobičnih manifestacija, pojačanom industrijalizacijom, posebno poslije 1938. godine izgradnjom Grube pruge, pauperizacijom djela stanovništva, njegovom proleterizacijom, ali i miješanjem gradskog-evropskog i domaćeg bosanskog mentaliteta i navika. Razvija se grad specifičnih funkcija i namjena, posebno omeđen dvjema činjenicama Kazneni zavod i Željezara Zenica ali i dragocjenom potvrdom života ovih ljudi, Kameniti most koji vezuje kuću Koste Jefića i Osmanage Mehmedića i jevrejsku Havru punih devedeset godina. U periodu između 1941. i 1945. godine, evidentan je napor domaćeg stanovništva (potpisivanjem čuvene Rezolucije zeničkih muslimana maja 1942. godine) da sačuvaju koordinate poštovanja i uvažavanja, ali i zaštite golog života, kroz formiranje svog autentičnog znaka, muslimanske milicije u Šerićima, Doglodima, Babinu, ali i kroz partizanske odrede što je davalo i imalo određenu zahtjevnost i težinu. To je bila dimenzija zeničkog oblika otpora, grad nije imao velikih razaranja, terora niti žrtava, što je konstanta i činjenica prvorazrednog značaja i vrijednosti. Dimenzije antifašističke borbe su bile nažalost, određivane njihovim ideološkim određenjem što će u poslijeratnom vremenu devalvirati do neslućenih razmjera.

municipality

Geografija

arrow

Zenica je grad i naseljeno mjesto u Zeničko-dobojskom kantonu, u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine. Ekonomsko je središte geografske regije Srednje Bosne i pored Travnika i Bugojna najvažniji grad tog dijela države.

Privreda

arrow

Zenica je industrijski centar. U politici razvoja industrije dominirale su bazne grane industrije (proizvodnja gvožđa i čelika i rudarstvo). Eksploatacija mrkog uglja u Zenici je otpočela 1880 godine, a proizvodnja čelika 1892. godine. U predratnom periodu (1990. godine) u Zenici pored ostalog proizvedeno je 1,4 miliona tona čelika i 924.000 tona uglja, 1.018.000 m2 tkanine, 158.000 hl mlijeka, itd. Broj zaposlenih radnika iznosio je 53.419 od čega u društvenom sektoru 49.415 (privreda 42.965 i 6.450 u vanprivredi), a u privatnom sektoru 4004 zaposlena. Premda Zenica u ratnom periodu (1992–1995) nije pretrpjela ratna razaranja, rat je ostavio značajne posljedice po privredu. One se ogledaju prvenstveno u obustavljanju kontinuiranog procesa proizvodnje čelika i velikom smanjenju proizvodnje. Ratarstvo i stočarstvo imaju značajne preduslove za daljnje povećanje proizvodnje uz veću primjenu agro-tehničkih mjera. U ratarskoj proizvodnji najzastupljenija je proizvodnja krompira sa značajnim tržnim viškovima, mrkve, luka, kukuruza, pšenice i ovčijeg sira.

Kultura

arrow

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Zenici je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Zenica. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Zenica se nalaze sljedeći spomenici: "Crkva Rođenja Presvete Bogorodice" (historijska građevina), "Crkva svetog Ilije sa župnim uredom" (graditeljska cjelina), "Graditeljska cjelina nekadašnje Fabrike Papira („Papirne“)" "Ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice" (pokretno dobro), "Sejmenska džamija (Zenica), mjesto i ostaci graditeljske cjeline, "Stara džamija sa haremom u Orahovici" (graditeljska cjelina), "Stari grad Vranduk" (graditeljska cjelina), "Sultan-Ahmedova džamija i medresa" (graditeljska cjelina), "Zgrada nekadašnje Sinagoge u Zenici)" (historijski spomenik).

Sport

arrow

Zenica ima izuzetnu bazu za razvoj sporta i masovne fizičke kulture. Zenički sportisti i sportski radnici ostvarili su niz zapaženih rezultata, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodnoj sportskoj sceni. Nogometni klub "Čelik" dvostruki je osvajač nekadašnjeg Srednjoevropskog kupa. Od priznavanja Bosne i Hercegovine, "Čelik" je tri puta bio državni prvak, a u dva navrata osvajač kupa. Značajne rezultate ostvarili su i ragbisti "Čelika", koji su bili osmostruki prvaci bivše Jugoslavije, 6 puta su osvojili kup, a "Čelik" je i dvostruki prvak Bosne i Hercegovine. Od 1992. godine, zapažene međunarodne rezultate ostvarili su: teniserka Mervana Jugić, skakač uvis Elvir Krehmić, strijelac Šejla Kurtagić, karatista Arnel Kalušić itd. U Zenici djeluje 45 klubova u kojima je zaposlen veliki broj profesionalaca i amaterskih radnika u sportu. Zenica je i jedini bh. grad u kojem djeluje Klub ekstremnih sportova (Scorpio), sa težištem na alpinizam i sportsko penjanje.