448 najugroženija penzionera dobila po 50 KM od Općine Centar05.04.2021.

448 najugroženija penzionera dobila po 50 KM od Općine Centar

Donacije


Od navedenog broja korisnika među dobitnicima sredstava su 394 penzionera sa minimalnim primanjima, te 54 socijalno ugrožene osobe preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju. Sredstva su izdvojena kao participacija za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.  

U općinskom budžetu za 2021. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 300.000 KM, a sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar, u skladu sa utvrđenim kriterijima, a na osnovu podnesenih zahtjeva. Od navedenog iznosa 260.000 konvertibilnih maraka je obezbijeđeno za socijalno ugrožene penzionere dok je 40.000 konvertibilnih maraka namijenjeno socijalnim ugroženim osobama starijim od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju. Uslovi koje penzioneri moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na ovu pomoć je da imaju minimalnu penziju, odnosno da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 400 KM, što važi i za osobe preko 60 godina starosti.

Podnosioci zahtjeva moraju biti prijavljeni najmanje dvije godine na području općine Centar. Osim toga, jednočlano domaćinstvo u svom vlasništvu može imati najviše 50 kvadrata stana u objektima kolektivnog stanovanja, a u slučaju da žive u individualnim stambenim jedinicama, dozvoljena veličina stana je do 60 kvadratnih metara. Za svakog narednog člana domaćinstva dodaje se po 15 kvadrata korisne stambene površine.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Donacije

Općina Stari Grad povodom Uskrsa uručila prehrambene pakete Franjevačkom samostanu svetog Ante za njihove korisnike

Donacije

Općina Centar vodi brigu o penzionisanim uposlenicima

Donacije

Grad i javne ustanove Apoteke Zdravlje i Dom zdravlja osigurali 500 COVID-19 Antigen testova

Donacije

Općina Centar nastavlja finansijski podržavati rad Roditeljske kuće

Najnoviji:

Kultura i obrazovanje

Obavijest o uplati osme rate stipendije studentima pripadnicima boračke populacije

Privreda

Poslovna prilika: Virtuelni svjetski sajam namještaja i uređenja enterijera

Komunalni poslovi

Radovi u Rudarskoj ulici

Javni pozivi i konkursi

UNDP: Javni poziv za organizacije civilnog društva

Najpopularniji:

Kultura i obrazovanje

Izložba “Učene žene u Leksikonu bošnjačke uleme” u Vili Hadžihalilovića

Komunalni poslovi

Asfaltiranje puteva

Komunalni poslovi

Postavljene ograde na Boguševcu i ulici Paje

Poljoprivreda

Dani berbe grožđa u Brotnju