448 najugroženija penzionera dobila po 50 KM od Općine Centar05.04.2021.

448 najugroženija penzionera dobila po 50 KM od Općine Centar

Donacije


Od navedenog broja korisnika među dobitnicima sredstava su 394 penzionera sa minimalnim primanjima, te 54 socijalno ugrožene osobe preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju. Sredstva su izdvojena kao participacija za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.  

U općinskom budžetu za 2021. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 300.000 KM, a sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar, u skladu sa utvrđenim kriterijima, a na osnovu podnesenih zahtjeva. Od navedenog iznosa 260.000 konvertibilnih maraka je obezbijeđeno za socijalno ugrožene penzionere dok je 40.000 konvertibilnih maraka namijenjeno socijalnim ugroženim osobama starijim od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju. Uslovi koje penzioneri moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na ovu pomoć je da imaju minimalnu penziju, odnosno da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 400 KM, što važi i za osobe preko 60 godina starosti.

Podnosioci zahtjeva moraju biti prijavljeni najmanje dvije godine na području općine Centar. Osim toga, jednočlano domaćinstvo u svom vlasništvu može imati najviše 50 kvadrata stana u objektima kolektivnog stanovanja, a u slučaju da žive u individualnim stambenim jedinicama, dozvoljena veličina stana je do 60 kvadratnih metara. Za svakog narednog člana domaćinstva dodaje se po 15 kvadrata korisne stambene površine.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Donacije

Nastavak podrške građanima: Porodica Mujanović dobila sredstva za nabavku hrane za stoku

Donacije

Uplaćene jednokratne novčane pomoći za 26 porodilja iz Centra

Donacije

Grad i javne ustanove Apoteke Zdravlje i Dom zdravlja osigurali 500 COVID-19 Antigen testova

Donacije

Centru za sport i rekreaciju uručena nova oprema za održavanje zelenih površina i ciciban igrališta

Najnoviji:

Komunalni poslovi

Otklonjena i posljednja barijera za početak izgradnje spomen-obilježja „Lasta“

Događaji

Reforma javnog sektora u Visokom: Spajanje tri javne ustanove u jednu

Kultura i obrazovanje

Turistička organizacija opštine Bileća ugostila grupu novinara iz BIH

Komunalni poslovi

Kanalizaciona mreža u ulici 27.juli

Najpopularniji:

Događaji

Direktor GPBiH Zoran Galić i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić održali sastanak

Komunalni poslovi

Saradnje u oblasti komunalnih djelatnosti

Kultura i obrazovanje

Izložba “Učene žene u Leksikonu bošnjačke uleme” u Vili Hadžihalilovića

Događaji

Obilježavamo Globalnu sedmicu poduzetništva 2020.