Ugrađena nova dekorativna rasvjeta i javna česma u tematskom parku kod Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo09.12.2020.

Izvođač radova je firma „BABEL“ d.o.o. Sarajevo, a investitor Općina Novo Sarajevo koja je za ove namjene izdvojila sredstva u iznosu do oko 30.000 KM.

Komunalni poslovi


U tematskom parku kod Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo u ulici Kemala Kapetanovića 17, izvedeni su radovi na izmjeni dekorativne rasvjete i ugradnji česme, nakon što su iste devastirane od strane nesavjesnih građana.

Radovi su podrazumijevali izmjenu dekorativne rasvjete, odnosno demontažu postojeće, te ponovnu  montažu dekorativnih kugli na betonskom postolju visine oko 50 cm. Izrađena je i  metalna zaštita oko kugli kako bi se spriječilo njihovo oštećenje.

Izvođač radova je firma „BABEL“ d.o.o. Sarajevo, a investitor Općina Novo Sarajevo koja je za ove namjene izdvojila sredstva u iznosu do oko 30.000 KM. Nadzor nad izvođenjem radova je vršila firma : „SMAJIĆ-INŽENJERING“ d.o.o. Goražde.

Tematski park kod Međunarodnog centra za djecu i omladinu  otvoren je u junu prošle godine , a na više od 8.000 m² izgrađeni su amfiteatar, dvije fontane, igralište za djecu uzrasta 2-12 godina sa modernim sadržajima i spravama sa odgovarajućim zaštitnim mjerama od ozljeda, te „ostrva“ obogaćena elementima urbanog mobilijara koja mogu da se koriste kao ljetne radionice i za druge aktivnosti na otvorenom.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Hasan Tanović

mayor

Općina

Novo Sarajevo

Još iz kategorije:

Komunalni poslovi

Asfaltiranje dijela ulice Bakije sokak

Komunalni poslovi

Vodovodna mreža

Komunalni poslovi

Dječiji park u ulici Kemala Kapetanovića 25 u blizini vrtića „Mašnica“ u potpuno novom izdanju

Komunalni poslovi

Novi asfalt od Abdića do Šekovića

Najnoviji:

Događaji

Prva Omladinska konferencija u organizaciji Vijeća mladih FBIH

Događaji

Vidović: Dodatna sredstva Vlade Medicinskom fakultetu za opremanje novih prostorija

Komunalni poslovi

Sanacija potpornog zida i ulice Meše Čohodara

Kultura i obrazovanje

Upošljavanje volontera pripravnika

Najpopularniji:

Donacije

Nastavak podrške građanima: Porodica Mujanović dobila sredstva za nabavku hrane za stoku

Poljoprivreda

Poticaji za poljoprivredu

Komunalni poslovi

Izgradnja hidrofleks stanice na Kromolju i kanalizacije u Ulici Borak plaćena, ViK treba da izvede radove

Kultura i obrazovanje

Fakultetu političkih nauka Općina Centar donirala 8.000 maraka