''INICIJATIVE ZA ZELENIJU I ODRŽIVIJU BUDUĆNOST''11.10.2020.

Sanski Most jedna od općina "Inicijative za zeleniju i održiviju budućnost"

Komunalni poslovi


Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) pokrenuo je inicijativu kojom se ukazuje na očuvanje okoliša i potrebu angažmana šire društvene zajednice na ublažavanje uticaja klimatskih promjena - Inicijative za zeleniju i održiviju budućnost (Go Green Pledge).

S tim u vezi, 12.10.2020. godine Sanski Most zajedno sa još 15 partnerskih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini organizira sadnju 625 sadnica (10.000 ukupno na području Bosne i Hercegovine) na širem gradskom području u cilju smanjenja buke, spriječavanja plavljenja rijeka, erozije tla i sl., a u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa. Inicijativu realizira i sufinansira UNDP u saradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Faris Hasanbegović

mayor

Općina

Sanski Most

Još iz kategorije:

Komunalni poslovi

Kanalizaciona mreža u ulici 27.juli

Komunalni poslovi

Grad želi dogovor oko održavanja dijelova regionalnih cesta koje prolaze kroz Zenicu

Komunalni poslovi

Uređena još jedna putna komunikacija

Komunalni poslovi

U TOKU RADOVI NA ASFALTIRANJU PARKING PROSTORA U NASELJU VITKOVIĆI

Najnoviji:

Kultura i obrazovanje

Otvoren Sajam inovacija i novih tehnologija

Događaji

Humanitarna akcija

Komunalni poslovi

Novo igrališta

Komunalni poslovi

Nastavak deminiranja u Visokom

Najpopularniji:

Kultura i obrazovanje

Online prezentacija za start up ideje

Kultura i obrazovanje

Izdvajanja za sport u 2019.g.

Investicije

Bulevar branilaca Dobrinje postat će pješačka zona

Komunalni poslovi

Nakon vodopada Blihe, uređenje prilaza Dabarskoj pećini