U Tuzli počinje topla proba sistema daljinskog grijanja06.10.2020.

Održan sastanak gradskih čelnika sa direktorom Centralnog grijanja d.d. Tuzla

Komunalni poslovi


Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović i predsjedavajuća Gradskog vijeća, Nataša Perić, održali su 5.10.2020. godine, sastanak sa direktorom Centralnog grijanja d.d. Tuzla, Nevresom Arnautovićem. Direktor Centralnog grijanja je obavijestio gradonačelnika i predsjedavajuću Gradskog vijeća da je 05.10. počela topla proba sistema daljinskog grijanja u Tuzli. Gradonačelnik Imamović je izrazio zadovoljstvo ovom informacijom: „Danas je toplo, ali nam predstoje hladniji dani i noći, pa je dobro i za zdravlje građana što je Centralno grijanje, u saradnji sa Termolektranom Tuzla, otpočelo sa toplim probama. Ponosan sam na činjenicu da Tuzla ima ubjedljivo najveći procenat stanovništva na daljinskom grijanju. Daljinsko grijanje u Tuzli je najkvalitetnije, najsigurnije i po cijeni, za građane, najjeftinije u Bosni i Hercegovini. Grad Tuzla i Centralno grijanje u kontinuitetu rade na daljem širenju mreže daljinskog grijanja i ovaj pravac je jedan od naših najvažnijih prioriteta, sadržan našim strateškim dokumentima. Pored toga, Tuzla je jedini Grad koji daje značajna sredstva za subvencije građanima za smanjenje mjera aerozagađenja: za utopljavanje stambenih objekata, za nabavku peći na pelet i toplotnih pumpi, a sve sa ciljem da što manji broj objekata koristifosilna goriva za zagrijavanje i da imamo čišći zrak iznad Tuzle. Nadamo se da će u što skorije vrijeme ovome doprinijeti i postavljanje uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Tuzla. Preduzeće Centralno grijanje Tuzla je najstabilnije javno preduzeće koje se bavi grijanjem u Bosni i Hercegovini“, te čestitao direktoru Centralnog grijanja, Nevresu Arnautoviću i saradnicima na dobrom vođenju ovog javnog preduzeća.

Predsjedavajuća Gradskog vijeća, Nataša Perić je istakla da je Gradsko vijeće osnivač Centralnog grijanja i da joj je i zbog toga zadovoljstvo da su se ispunili uslovi da građani Tuzle u narednim danima imaju tople domove i da je ovo preduzeće ispunilo zadatke koje pred njih postavlja osnivač. „Gradsko vijeće prati rad i razmatra izvještaje o radu Centralnog grijanja i sigurna sam da će i u narednom periodu njihov rad biti ocijenjen kao pozitivan, te da ćemo zajedno nastaviti raditi na širenju mreže daljinskog grijanja i na primjeni drugih mjera smanjenju aerozagađenja“, izjavila je Nataša Perić.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Jasmin Imamović

mayor

Općina

Tuzla

Još iz kategorije:

Komunalni poslovi

Početak radova na Prvoj transverzali u Ulici Halida Kajtaza

Komunalni poslovi

Grad Zenica daje u zakup 24 poslovna prostora

Komunalni poslovi

Čišćenje šikare na lokalitetu Otoka - Meander

Komunalni poslovi

Stabilnije vremenske prilike pogoduju zamjeni instalacija iz tri pravca

Najnoviji:

Investicije

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici sačinio analizu pod nazivom “Vrednovanje podsticajnih programa privredi općine Kakanj i prijedlozi za unapređenja”

Investicije

Ispunjen prioritet mještana MZ Osredak - Gradina: Konačno dobili asfaltirani put

Komunalni poslovi

Započeli radovi na sanaciji treće završne faze u Ulici Čobanija

Javni pozivi i konkursi

Informacija za zimsko održavanje javnih gradskih ulica, trotoara, lokalnih cesta i nerazvrstanih cesta za period od 15.11.2020. do 15.03.2021. godine

Najpopularniji:

Kultura i obrazovanje

Mlada reprezentacija Starog Grada iz robotike se priprema za državno takmičenje

Komunalni poslovi

Nastavljeno utopljavanje stambenih objekata i izgradnja novih igrališta

Investicije

Grad Tuzla osvojio oko milion KM iz EU IPA programa za uređenje izletišta Ilinčica

Sport

Odbojkaši Ilidže postigli veliki uspjeh