Trnovo FBIH

Federacija BiH - Kanton Sarajevo

Ključni brojevi

Površina: 338 km²

Broj naselja: 55

Populacija: 1502

Web stranica:  http://www.trnovo.ba/

Poštanski broj: 71220

Povezani članci:

O općini i njenoj historiji

municipality

Geografija

arrow

Općina Trnovo nalazi se oko 30 km jugoistočno od Sarajeva. Zauzima površinu od 337 km2. Na području Općine ima 56 naseljenih mjesta. Naselja su organizirana u 4 mjesne zajednice (MZ Šabići, MZ Dejčići, MZ Trnovo i MZ Delijaš). Trnovo je locirano na planinskim obroncima Bjelašnice, Igmana, Visočice, Treskavice i Jahorine. Općina Trnovo obiluje čistim izvorima pitke vode, za snabdjevanje više od milion stanovnika. Riječni tokovi su Željeznica, Crna Rijeka, Bijela Rijeka, koje teku prema Crnom moru i Rakitnica, koja teče prema Jadranskom moru, kao i tri planinska glacijalna jezera. Općinu karakteriše kontinentalna klima, koja sa porastom nadmorske visine prelazi u oštru planinsku klimu alpskog tipa.