Novi Grad Sarajevo

Federacija BiH - Kanton Sarajevo

Ključni brojevi

Površina: 47 km²

Broj naselja: 3

Populacija: 118553

Web stranica:  http://www.novigradsarajevo.ba/

Poštanski broj: 71000

Povezani članci:

blog

Kultura i obrazovanje

Općina Novi Grad sufinansira stambene kredite za mlade

Novi Grad Sarajevo • Semir Efendić

Općina Novi Grad Sarajevo i ove će godine sufinansirati stambene kredite mladim osobama s područja općine Novi Grad koji prvi put rjaševaju stambeno pitanje, a za tu namjenu iz općinskog budžeta izdvojeno je 100.000 KM.

02.10.2020.

blog

Komunalni poslovi

Hitne popravke na objektima kolektivnog stanovanja: Obnovljena fasada zgrade u Gandijevoj 5, na Dobrinji

Novi Grad Sarajevo • Semir Efendić

U budžetu Općine Novi Grad izdvojeno je 170.000 KM za sanaciju i hitne popravke krovova i fasada objekata kolektivnog stanovanja.

01.10.2020.

blog

Investicije

Programom prekvalifikacije radnika za deficitarna zanimanja omogućena obuka i zaposlenje za 43 nezaposlene osobe

Novi Grad Sarajevo • Semir Efendić

Ugovori su potpisani sa firmama odabranim putem javnog poziva, koje su iskazale interes za prekvalifikacijom i zapošljavanjem radnika.

02.10.2020.

blog

Komunalni poslovi

Čišćenje šikare na lokalitetu Otoka - Meander

Novi Grad Sarajevo • Semir Efendić

Iako je privatno vlasništvo, Općina uz saglasnost vlasnika vrši čišćenje šikare na lokalitetu Otoka - Meander

09.10.2020.

blog

Investicije

Mali biznisi: Četrdeset novih radnih mjesta pokrenuto uz podršku Općine Novi Grad

Novi Grad Sarajevo • Semir Efendić

Radi se o jednoj od podsticajnih mjera, kojom ova lokalna zajednica pomaže razvoj privrede

15.10.2020.

blog

Kultura i obrazovanje

Izložba umjetničkih fotografija Salke Šarića i Vladimira Kolopića otvorena u Galeriji Općine Novi Grad

Novi Grad Sarajevo • Semir Efendić

U Galeriji Općine Novi Grad otvorena je izložba „Poniženje ljepote“, koja se realizuje u saradnji sa Bošnjačim institutom – Fondacija Adila Zulfikarpašića.

03.11.2020.

O općini i njenoj historiji

Ubrzanim širenjem Sarajeva, privrednom izgradnjom i prirastom stanovništva krenula je intenzivna gradnja ove općine na lokalitetu Sarajevskog polja. U ovom periodu izgrađena su čitava naselja (Alipašino polje, Mojmilo, Saraj polje i Dobrinja). 14. Zimske Olimpijske igre, održane u 1984. godine u Sarajevu i planinama oko Sarajeva, predstavljale su snagu još bržeg razvoja ovog područja. Za samo nekoliko godina podignuta su velika stambena naselja sa pratećim infrastrukturnim kapacitetima i javnim objektima tako da je općina imala oko 136.746 stanovnika u periodu 1991. godine. U periodu Agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995. općina je pretrpjela velike promjene u pogledu devastiranja privrednih, stambenih i javnih objekata, ljudskih gubitaka, pa i promjene teritorijalnih granica. Od 1996. godine, zajedno sa obnovom Sarajeva, otpočinje proces intenzivne obnove, oporavka i nove gradnje općine Novi Grad Sarajevo. Za samo nekoliko godina općina je dobila karakter moderne urbane cjeline.

municipality

Geografija

arrow

Područje općine Novi Grad Sarajevo je sastavni dio Sarajevskog polja ukupne površine 47,98 kvadratnih kilometara i predstavlja jugoistočni dio prostrane sarajevsko-zeničke kotline, najvećeg tercijernog bazena u dinarskom prostranstvu. Prosječna nadmorska visina je 500 metara. Najviša tačka je brdo Žuč na visini od 850 metara, a najniža u Reljevu na sjeveru općine 482 metra. Okružena je planinama Trebević i Igman sa jugozapadne i zapadne strane, a Humskim brdom prema sjeveroistoku. Otvoreni vodotoci su rijeke: Miljacka, Dobrinja i Bosna, a potoci Riječica, Buća potok i Lepinica. Zbog konfiguracije tla i pritoka vodostaj često varira u toku godine. Zemljište je vrlo složene geološke građe koje se naročito mijenjalo tokom prošlog vijeka. Povoljne karakteristike Sarajevskog polja oduvijek su pogodovale za život i rad ljudi. Intenzivnim naseljavanjem i gradnjom nestajale su poljoprivredne i šumske površine i pretvarane u građevinsko zemljište. Klima je kontinentalna sa specifičnostima kotlinskog karaktera. Magle su prisutne u sva tri godišnja doba. Prosječne temperature zraka su neujednačene i imaju pojave izrazito maksimalnih i minimalnih vrijednosti. Česte su i temperaturne inverzije kada je temperatura u kotlini niža od onih u planinama.

Privreda

arrow

Okosnicu privrednog razvoja novogradske općine prestavljala je industrija. Na području općine 1978. je egzistiralo 80 osnovnih organizacija udruženog rada. Od 17.576 zaposlenih, u privredi je radilo 15.050 radnika dok je u neprivrednim djelatnostima bilo zaposleno 2.526 radnika. Na području općine je radilo osam osnovnih škola sa 8.291 učenikom. U privredi najveće je učešće bilo u industriji, koja u strukturi ukupnog prihoda je učestovala sa 63% u strukturi dohodka sa 54%, te zaposlenosti 54%. Nosioci ovakvog razvoja privreds su bila preduzeća "Energoinvest", "Armature", "Livnica" i "Tvornica dalekovodnih stubova" "Unioninvest", Tvornica hidroopreme, Tvornica elektroopreme, "Uniklima", "Žica" i "Zrak". Privreda Danas Danas industrija nije razvijena kao što je bila prije 1992. godine i radi u većini sa manjim kapacitetom. U industriji je oko 16 preduzeća. Posmatrano po industrijskim djelatnostima: precizna mehanika, optika – "Zrak Holding", metalska 8 preduzeća - veće tvornice su “Žica”, “E-TDS”, “E-ARMATURE”, proizvodnja od drveta "Šipad Enterijer", proizvodnja odjeće, dorada dva preduzeća – KRAS, Industrija trikotaže “ŠIK”, proizvodnja hemijskih proizvoda "Astro", proizvodnja hrane “Sprind”, proizvodnja bitumentskih izolacionih materijala "Bitumenka", reciklaža papira – "Papir servis", mašinska i elektro oprema - Step d.d. U trgovinskoj djelatnosti postoje dva velika preduzeća “VF-komerc” i C.D.E.B. “Interex”, dok preduzeće TP DC ”Sarajevo” ima velike skladišne kapacitete. Trgovinska preduzeća ostvarila su najveće učešće u ukupnom prihodu privrede na Općini.

Sport

arrow

Na teritoriji općine danas djeluje 21 sportski kolektiv. Od ovih kolektiva najpoznatija su dva kluba koja se takmiče u Premijer ligi BiH i to: Fudbalski klub "Olimpic" i Odbojkaški klub "Dobrinja"-ženska ekipa. Općina sada ima nogometno igralište – stadion na meandru na Otoci, a izgrađena je i sportska dvorana Vistafon i olimpijski bazen, koji se nalazi na meandru Otoka, između dvorane Vistafon, stadiona i džamije.