Načelnik

Članci

Mirza Ganić

Federacija BiH

Visoko


Mirza Ganić rođen je u Sarajevu 1981. godine, a odrastao u Visokom, u kojem je završio srednju školu. Diplomirani je inžinjer saobraćaja i komunikacija. Dva puta je biran u Općinsko vijeće Visoko, jednom u Kantonalnu skupštinu i dva puta u Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH. U ranijem periodu Mirza Ganić obnašao je više funkcija u SDA Visoko i SDA Zeničko-dobojskog kantona.