Načelnik

Članci

Suad Huskić

Federacija BiH

Tešanj


Općinski načelnik: mr.sc. Suad Huskić, profesor. Rođen 1974. godine. Nakon završene osnovne i srednje škole studirao je na Univerzitetu u Sarajevu i stekao više i visoko obrazovanje na Pedagoškoj akademiji i Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a u 2012. godini i zvanje magistra ekonomskih nauka. Prvi radni angažman i 10 godina radnog iskustva stekao je radeći u obrazovanju. U ime SDA Tešanj obavljao je dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj od 2000. do aprila 2005. godine (biran u dva mandata na lokalnim izborima 2000. i 2004.), a kao namlađi vijećnik u sazivu Općinskog vijeća Tešanj, obavljao je i dužnost Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj. Od 2005. godine zaposlen je u Općini Tešanj na poslovima pomoćnika Općinskog načelnika na poslovima društvenih djelatnosti, opće uprave, komunalnih poslova i dr. Federalno ministarstvo kulture i sporta u 2011. godini dodijelilo mu je Povelju za doprinos u zaštiti kulturnog naslijeđa. U posljednjih 10 godina, osim formalnog obrazovanja, pohađao je niz različitih edukacija u području menadžmenta, strateškog planiranja, projektnog menadžmenta i pripreme projekata za fondove Evropske unije, upravljanja kvalitetom, elektronske uprave itd. Najdirektniji je učesnik u izradi dva aktuelna strateška plana općine Tešanj, a objavio je i nekoliko stručnih i drugih radova. Biran je za Općinskog načelnika na lokalnim izborima 2012. godine i 2016. godine kao kandidat SDA. Na lokalnim izborima 2016. godine za načelnika je izabran sa podrškom od 66,2% birača. Aktivno se koristi engleskim jezikom. Oženjen je i otac troje djece.