Načelnik

Članci

Abdulah Skaka

Federacija BiH

Sarajevo


Abdulah Skaka rođen je u Sarajevu 5. decembra 1983. godine. U glavnom gradu BiH je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Diplomirao je na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temu „Unapređenje strateških operativnih procesa Gradske uprave kroz primjenu savremenih koncepata menadžmenta – Grad Sarajevo“. U Gradsku upravu Grada Sarajeva je došao nakon uspješne karijere u privatnom preduzetništvu. Za 38. po redu gradonačelnika Sarajeva izabralo ga je Gradsko vijeće 6. februara 2017. godine. U mandatu bivše Gradske uprave Skaka je obavljao funkciju zamjenika gradonačelnika. Kao najmlađi izabrani gradonačelnik Sarajeva, Skaka je donio novu energiju u rad Gradske uprave, te unaprijedio važnu ulogu Grada Sarajeva u razvoju države. Predsjednik je Općinskog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) u Starom Gradu. Od 2009. godine bio je generalni menadžer u kompaniji SKY Media Sarajevo. Prethodno je obavljao funkcije konsultanta i voditelja projekata u više firmi, a u sklopu promovisanja i oživljavanja starih zanata, te afirmacije mladih ljudi u formiranju i osnivanju kompanija. Tokom karijere bilježi i aktivan volonterski rad u medicinskoj, humanitarnoj organizacija BIMA od 2004. godine. Suvlasnik je ugledne Brijačnice/Berbernice „Skaka“ u općini Stari Grad, što je registrovani stari zanat. Sretno je oženjen i otac dvoje djece.