Načelnik

Članci

Mirsad Mahmutagić

Federacija BiH

Maglaj


Mahmutagić Mirsad, rođen 31. marta 1970. godine u Maglaju, gdje i danas živi sa porodicom. Nakon završetka srednje škole počeo studij na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli, školske 1989/90. godine gdje je diplomirao 06.09.1996. godine, a 2009. godine stekao zvanje magistra nauka. Do sada je, kao autor ili koautor, objavio više od 10 naučnih radova. U toku agresije na BiH učestvovao je u odbrani, a cijeli rat je proveo u ARBiH. Početkom oktobra 1996. godine počinje raditi u Tvornici Natron d.d. Maglaj. Od 2010. godine je uposlenik JP Elektroprivreda BiH, kao rukovodilac Poslovnice u Maglaju. Posljednjih 12 godina je i član Općinskog vijeća Maglaj. U posljednjem mandatu vodio je Klub vijećnika SDP BiH Maglaj te je predvodio aktivnosti opozicionog bloka. Oženjen i otac jednog djeteta.