Načelnik

Članci

Hamdo Ejubović

Federacija BiH

Hadžići


Ejubović (Bego) Hamdo rođen je 10.04.1959. godine u Zoviku, Općina Hadžići, oženjen, otac petero djece. Osnovnu školu završio u Pazariću, a Gimnaziju u Hadžićima sa odličnim uspjehom. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, 14.02.1983. godine. Radio je u Energoinvestu od 21.02.1983. godine na poslovima samostalnog konstruktora, zatim glavnog konstruktura, a od 1990. godine na poslovima rukovodioca grupe za konstrukciju zračnih hladnjaka. 1990. godine raspisani su prvi višestranački izbori. Jedan je od osnivača Stranke demokratske akcije i član Izvršnog odbora od osnivanja. Za predsjednika Izvršnog odbora SDA Hadžići izabran je 02.11.1991. godine. Na prvim višestranačkim izborima izabran je za odbornika u Skupšini opštine Hadžići. Bio je član komande Opštinskog štaba TO od početka agresije u funkciji pomoćnika komandanta za politička pitanja. U julu 1992. godine izabran je za potpredsjednika Ratnog predsjedništva Opštine Hadžići. Za predsjedavajućeg Prelaznog Općinskog vijeća izabran je u januaru 1995. godine, gdje daje veliki doprinos naročito nakon reintegracije Općine Hadžići. Iz Armije BiH je na vlastiti zahtjev demobilisan 02.05.1996. Zasniva radni odnos u Energoinvestu na mjestu šefa projektno – konstrukcionog biroa. U junu 2001. godine ponovo je izabran za predsjednika OO SDA koju funkciju je obavljao do 2005. godine i u tom periodu daje puni doprinos u radu Općinskog vijeća, a naročito na međustranačkoj saradnji. Od 2002. godine pa do kraja 2004. godine radio je kao zamjenik direktora GIP „Ingrap“ Hadžići, da bi na prvim direktnim izborima 02.10.2004. godine bio izabran za načelnika Općine Hadžići, tu funkciju obavlja i sada veoma uspješno.