Načelnik

Članci

Ernest Imamović

Federacija BiH

Goražde


Ernest Imamović je rođen 23. januara 1985 godine u Novoj Gorici, Slovenija. Zbog ratnih okolnosti školovanje započinje u Berlinu te završava u Sarajevu gdje upisuje srednju farmaceutsku školu. Svoje školovanje nastavlja kao redovan student na Fakultetu političkih nauka na Odsjeku za politologiju Univerziteta u Sarajevu. Kao student i aktivista uzima učešće u mnogim nevladinim organizacijama. Po završetku studija upisuje magistarski na temu “Uloga Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Aktivno govori njemački i engleski jezik. Pripravnički staž i prve profesionalne korake započeo u “KJP ZOI 84” u Sarajevu radeći na svim poslovima kao pripravnik. Ono što treba posebno istaći da je u toku angažmana u “KJP ZOI 84”na centralnoj skupštini Evropskog olimpijskog komiteta u Rimu 2012 godine zajedno sa Gradskom upravom Grada Sarajeva i Istočnog Sarajeva naša zemlja dobila organizaciju zimskog Evropskog olimpijskog festivala za mlade (EYOF) koji se održao 2019. godine u Sarajevu. 2014. godine započinje svoj dalji profesionalni angažman u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sektoru za međunarodne odnose i protokol u Odjelu za Multilateralu (saradnja sa međunarodnim organizacijama). Tu je obavljao dužnost sekretara delegacije u Vijeću Evrope u Strasbourgu i Nacionalnog koordinatora Parlamentarne skupštine BiH u Evropskom parlamentu. Organizuje i učestvuje na mnogim međuparlamentarnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Evropskog Parlamenta, Vijeća Evrope kao i drugih međunarodnih organizacija NATO-a SEECEP-u, IPU. Kao sekretar Vijeća Evrope u Strasbourgu zajedno sa Delegacijom Bosne i Hercegovine 2018. godine na redovnom zasjedanju u aprilu kandidatkinja Bosne i Hercegovine, Dunja Mijatović odnosi pobjedu ispred mnogo jače Republike Francuske što predstavlja jedan od najvećih uspjeha BH diplomacije. Nakon niza uspjeha na profesionalnom planu odlučuje se za odlazak u Goražde, rodno mjesto oca rahmetli i majke gdje želi nastaviti dalju borbu svog oca i saboraca koju smatra najvećim svjetionikom iuzorom. Na općim izborima 2018. godine ispred SDP a kandiduje za Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona gdje dobiva povjerenja građana u Bosansko-podrinjskom kantonu. Na Izbornoj-izvještajnoj konferenciji održanoj 26.09.2019. godine Ernest Imamović dobiva povjerenje članova SDP-a za predsjednika Kantonalnog odbora SDP-a BPK Goražde. Najmlađi je kandidat za predstojeće lokalne izbore za gradonačelnika Grada Goražda ispred SDP-a, Naše stranke i Naroda i pravde na što je posebno ponosan.