Načelnik

Članci

Stjepan Piljić

Federacija BiH

Domoljevac-Šamac


Obrazovne institucije: Filozofski fakultet Sarajevo Pedgoški fakultet Mostar Gimnazija Županja Zvanje: Profesor pedagogije Nastavnik razredne nastave STRUČNA USAVRŠAVANJA Organizator obuke Naziv programa Godina OSCE BiH „Active Learning/Teaching in BiH“ 2012.-2015. Kultur Kontakt Austria Edukacija za ravnatelje 2015. Obrazovni centar za ljudska prava i demokraciju CIVITAS Demokratske škole 2012. Friedrich Ebert Stiftung BiH FES – sindikalna škola 2012. Ministarstvo prosvjete, znanosti kulture i športa ŽP Škola i razvoj kompetencija 2012. SSOOiO BiH Uloga i značaj socijalnog dijaloga u sindikalnoj podružnici 2011. OSCE BiH „Education for the Future: the European Framework of Key Competencies“ 2010. SSOOiO BiH Radno zakonodavstvo 2010. EFP Institute of the Balkans Education for Peace 2010. Centar za obrazovne inicijative Seminar za primjenu metodologije usmjerene na dijete 2007. CIVITAS BiH Osnove demokracije 2007. CIVITAS BiH Umijeće življenja 2007. CIVITAS BiH Projekt građanin 2006. Finnish Co-operation in the Education Sector of BiH The Training of School Managemen Teams in Democratic School Management 2005. DODATNE VJEŠTINE Naziv: Opis Vozačka dozvola: C kategorija Računalni programi: MS Office paket SADAŠNJA POZICIJA Institucija: Općina Domaljevac Pozicija: općinski načelnik Adresa: Posavskih branitelja 148, Domaljevac Telefon /fax: 031 716 600, 716 604 e-mail: stjepan.piljic@gmail.com Web: www.domaljevac.ba DOSADAŠNJA ZAPOSLENJA Naziv institucije Pozicija Trajanje Osnovna škola Braće Radića Domaljevac V.d. ravnatelj škole 2015.-2018. Osnovna škola Braće Radića Domaljevac Pedagog 2007.-2015. Osnovna škola Braće Radića Domaljevac Nastavnik razredne nastave 2004.-2007. Slobodna zona Orašje Djelatnik na poslovima međunarodnog otpremništva 2001.-2004. STRUČNO-PROFESIONALNI ANGAŽMAN Naziv institucije Pozicija Trajanje OSCE Bosne i Hercegovine, Obrazovni forum Beograd Instruktor programa Aktivno učenje 2015. –