Načelnik

Članci

Ivo Čakarić

Federacija BiH

Dobretići


Dobretići su jedna od najmanjih općina u BiH i imaju najmlađeg načelnika. Riječ je o Ivi Čakariću, rođenom 1990. godine u Jajcu, koji je 2016. napustio radno mjesto na fakultetu u Rijeci kako bi se kandidirao za načelnika u svom i rodnom kraju svojih roditelja.