Načelnik

Članci

Mirnes Tukić

Federacija BiH

Doboj-Jug


Rođen je 7.oktobra 1984.godine u Doboju. Osnovnu školu, te Srednju Ekonomsku školu završio je u Maglaju, a potom Ekonomski fakultet u Sarajevu - smjer: Računovodstvo i revizija. Nakon završenih studija, radna iskustva u struci sticao je u nekoliko firmi (Revisium Consult Tešanj, EGE-Komerc Matuzići), te kao Savjetnik načelnika za ekonomsko-finansijska pitanja u Općini Doboj Jug. Iskustvo, mladost i stručnost rezultirali su novim izazovima na mjestu direktora u firmi “Euro-Stil“ Doboj (bivša „Bosanka“Doboj), koja je jedna od članica grupacije HIFA, gdje je uspješno vodio ovu firmu sve do izbora za općinskog načelnika Općine Doboj Jug 2016.godine. Posjeduje dobre komunikacijske i radne vještine u struci. Politički je aktivan u Stranci Demokratske Akcije. U dva mandata (2008-2016) bio je član Općinskog vijeća Doboj Jug ispred ove stranke . Za oktobarske lokalne izbore 2016.godine nominovan je za načelnika ispred Koalicije stranaka SDA,SBB,SBiH. Općinu Doboj Jug u narednom mandatnom periodu vidi kao modrernu, funkcionalnu i ekonomski snažnu općinu ,pa će se sa građanima općine, sa općinskim vijećnicima i saradnicima usmjeriti ka tome, a u cilju boljeg života naše djece, omladine, starih i svih građana Općine Doboj Jug. Akcenat u svom budućem radu stavio je prije svega na stabilizaciju Općinskog Budžeta, na infrastrukturni razvoj općine, na poboljšanje socijalnog statusa građana, na poboljšanje zdravstva i obrazovanja (pogotovo stipendiranje studenata i nadarenih učenika), jačanje civilnog društva kao partnera lokalne zajednice, a posebno na razvoj privrede i zapošljavanje mladih i stručnih kadrova, te na privlačenje domaćih i stranih investicija u što većem obimu, što je garancija za uspješni razvoj Općine Doboj Jug. Uvijek je spreman za dijalog, adaptaciju i kompromis. Porodičan je čovjek, suprug i otac jednog djeteta. Kontakti: Općina Doboj Jug 032 691 250 Kabinet načelnika lokal 14 WEB STRANICA: dobojjug.ba e-mail:dobojjug@bih.net.ba e-mail općinskog načelnika: mirnes.tukic@dobojjug.ba