Načelnik

Članci

Vedad Jusić

Federacija BiH

Breza


Vedad Jusić rođen je 1. januara 1990. godine. Osnovnu školu završio u Brezi a zatim Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Uspješno je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine i Odsjeku za komparativnu književnost. Godinu dana radio je kao pripravnik i profesor Medrese Osman ef. Redžović u Gračanici. Trenutno je uposlen u realnom sektoru na poslovima prodaje i marketinga. Aktuelni je predsjedavajući Općinskog vijeća Breza, izabran kao jedan od najmlađih u BiH na tu funkciju.