Načelnik

Članci

Armin Halitović

Federacija BiH

Bosanska Krupa


nacelnikARMIN HALITOVIĆ, od majke Nakife i oca Halida, rođen je 1970. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Bosanskoj Krupi. Nakon toga upisao Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Početkom agresije na BiH prekinuo je studij i stavio se na raspolaganje Patriotskoj ligi BiH, kasnije TO BiH, A RBiH. Cijeli rat je proveo kao pripadnik 511. slavne bbr. Po završetku ratnih dejstava na istom fakultetu nastavlja studij, te 1999. godine diplomira i stiče zvanje diplomirani ekonomista. Radni staž: 1999 – 2000. HAF engeenering d.o.o. Bosanska Krupa 2000 – 2002. Camelija banka Bihać, rukovodilac Sektora sredstava i plasmana 2002 – 2003. ABS banka d.d. Sarajevo – Filijala Bihać, manager back-office 2003 – 2008. KIB banka d.d. Velika Kladuša – Filijala Bosanska Krupa, direktor 2008 – Načelnik Općine Bosanska Krupa