Načelnik

Članci

Ljubiša Petrović

Republika Srpska

Bijeljina


Ljubiša Petrović rođen je 25. januara 1988. godine u Bijeljini. Završio je srednju medicinsku školu u Bijeljini, a nakon toga i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2007-2013) sa prosječnom ocjenom 9,37, gdje je stekao zvanje doktora medicine. Upisao je doktorske studije na odsjeku Klinička medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i Specijalističke studije iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Foči. Koautor je dva naučna rada u toku studija i to „Lečenje anemije u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji preparatima rekombinovanog eritropoetina“ kod mentora prof. dr Biljane Stojimirović koji je predstavljan na 52. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem u Budvi i „Ispitivanje straha od pasa kod adolescenata“ kod mentora ass. dr Milan Latas koji je predstavljan na 53. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem na Kopaoniku. Završio je teorijsku i praktičnu obuku iz Prve pomoći organizovanu od strane Studentske unije medicinara. Zaposlen je u Domu zdravlja Bijeljina od 2013. godine u službi hitne medicinske pomoći kao ljekar. Pored toga, ljekar je u fudbalskom klubu „Zvijezda 09“ od 2015. godine.