Želite kontaktirati ili postati dio Općina.ba tima? Nađite kontakt informacije ispod!

dog

Kontaktirajte nas sa formom ispod!

Sadržaj poruke*

Email:

opcina.opstina@gmail.com

Broj telefona:

+387 61 864 227